Aktualności

KLASTRY

EUROPEJSKI PROJEKT INTERREG EUROPE oraz poddziałanie 2.3.3 POIR 2017 r. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych * „Wspieranie współpracy klastrów międzyregionalnych i integracji z międzynarodowymi łańcuchami wartości”, w skrócie ClusterFY wspólne przedsięwzięcie 8 regionów europejskich   (Litwa – liderem projektu oraz Polska, Grecja, Słowacja, Hudiksvall – Szwecja, Północna Holandia, Kastylia-La Mancha La Mancza – Hiszpania, Region Południowy […]

w Blog    15.09.2017

DLA MŚP Z TERENU CAŁEJ POLSKI – PREFERENCYJNE WARUNKI DLA MŚP ZE ŚREDNICH MIAST

  Program dla przedsiębiorców MŚP w ramach działania „Badania na rynek” od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. 400 mln zł na dofinansowanie projektów dla przedsiębiorców MŚP ze średnich miast Na projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, których efektem musi być wprowadzenie […]

w Blog    08.09.2017

1.2 Sektorowe programy B+R INNOSBZ, Inteligentny Rozwój

1.2 Sektorowe programy B+R INNOSBZ, Inteligentny Rozwój od 16.10.2017 do 18.12.2017  przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 20 mln PLN. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 50 000 000 PLN Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i […]

w Blog    05.09.2017

KATEgorie

ostatnie posty

KLASTRY

EUROPEJSKI PROJEKT INTERREG ...

15.09.2017

1.2 Sektorowe programy B+R INNOSBZ, Inteligentny Rozwój

1.2 Sektorowe programy B+R ...

05.09.2017

NOWY ! Fundusz Pożyczkowy Innowacji

Pożyczka od 200 tys zł do 2 ...

18.08.2017

Popularne tagi