Aktualności

Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP Typ A: opracowanie oraz wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Typ B: wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa. Finansowanie 200 000 PLN. poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu  50% Na co : Na usługi doradcze w zakresie przygotowania i wprowadzenia firmy na rynki zagraniczne w zakresie opracowania koncepcji na wybranym rynku zagranicznym […]

w Aktualności Blog    22.09.2017

KLASTRY

EUROPEJSKI PROJEKT INTERREG EUROPE oraz poddziałanie 2.3.3 POIR 2017 r. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych * „Wspieranie współpracy klastrów międzyregionalnych i integracji z międzynarodowymi łańcuchami wartości”, w skrócie ClusterFY wspólne przedsięwzięcie 8 regionów europejskich   (Litwa – liderem projektu oraz Polska, Grecja, Słowacja, Hudiksvall – Szwecja, Północna Holandia, Kastylia-La Mancha La Mancza – Hiszpania, Region Południowy […]

w Blog    15.09.2017

DLA MŚP Z TERENU CAŁEJ POLSKI – PREFERENCYJNE WARUNKI DLA MŚP ZE ŚREDNICH MIAST

  Program dla przedsiębiorców MŚP w ramach działania „Badania na rynek” od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. 400 mln zł na dofinansowanie projektów dla przedsiębiorców MŚP ze średnich miast Na projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, których efektem musi być wprowadzenie […]

w Blog    08.09.2017

KATEgorie

ostatnie posty

Popularne tagi