Aktualności

1.2 Sektorowe programy B+R INNOSBZ, Inteligentny Rozwój

1.2 Sektorowe programy B+R INNOSBZ, Inteligentny Rozwój od 16.10.2017 do 18.12.2017  przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 20 mln PLN. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 50 000 000 PLN Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i […]

w Blog    05.09.2017

NOWY ! Fundusz Pożyczkowy Innowacji

Pożyczka od 200 tys zł do 2 mln zł dla mikro i małych przedsiębiorców. przedsiębiorstwo typu Start-Up istniejące nie dłużej niż 55 miesięcy Udzielana na okres maksymalnie 8 lat w przypadku spółek w fazie startowej 6 lat w przypadku firm zarejestrowanych nie wcześniej niż 55 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki. Karencja kapitału […]

w Blog    18.08.2017

Ciekawostki ze świata dotacji ciąg dalszy

PROGRAM : Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej   Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń). 2. Wzmocnienie działań z zakresu edukacji ekologicznej służących ochronie przyrody. Informacje o programie […]

w Blog    18.08.2017

KATEgorie

ostatnie posty

Popularne tagi