Aktualności / Aktualności

AKTYWNA WIELKOPOLSKA ZAŁÓŻ NOWĄ ALBO ROZWIŃ ISTNIEJĄCĄ

w Aktualności    26.08.2015

Pożyczka ?Aktywna Wielkopolska?

Pożyczkobiorca – firmy MICRO i MSP zatrudniające nie więcej niż 250 osób, mające siedzibę lub prowadzące działalność na terenie woj. wielkopolskiego
Cel pożyczki – finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie lub rozszerzenie dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej,– zakup lub modernizacja środków trwałych,

– kapitał obrotowy,

Kwota pożyczki – do 225.000 zł; nie więcej niż 90% nakładówbrutto na finansowaną inwestycję,
Okres na jaki pożyczka jest udzielana – do 60 miesięcy; w tym do 6 miesięcy karencji na spłatę kapitału,
Koszty pożyczki – oprocentowanie 0,5% w skali roku

– brak dodatkowych opłat i prowizji

 

Wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej – 6 miesięcy; istnieje możliwość finansowania nowo uruchamianej działalności przy szczególnie przekonujących wnioskach i solidnych przesłankach wskazujących na powodzenie przedsięwzięcia,
Zabezpieczenie – weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

  • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
  • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
  • inne, do negocjacji
Warunki dodatkowe – Pożyczkobiorca nie posiada zaległości z tytułu podatków oraz składek ZUS,– Wykluczone z finansowania:rolnictwo, rybołówstwo, przemysł wydobywczy

– wykluczenia związane z zasadami udzielania pomocy de minimis,

– Uprawnione tylko podmioty należące do sektora MSP

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta