Aktualności / Aktualności

AKTYWNA WIELKOPOLSKA ZAŁÓŻ NOWĄ ALBO ROZWIŃ ISTNIEJĄCĄ

w Aktualności    26.08.2015

Pożyczka ?Aktywna Wielkopolska?

Pożyczkobiorca – firmy MICRO i MSP zatrudniające nie więcej niż 250 osób, mające siedzibę lub prowadzące działalność na terenie woj. wielkopolskiego
Cel pożyczki – finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie lub rozszerzenie dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej,– zakup lub modernizacja środków trwałych,

– kapitał obrotowy,

Kwota pożyczki – do 225.000 zł; nie więcej niż 90% nakładówbrutto na finansowaną inwestycję,
Okres na jaki pożyczka jest udzielana – do 60 miesięcy; w tym do 6 miesięcy karencji na spłatę kapitału,
Koszty pożyczki – oprocentowanie 0,5% w skali roku

– brak dodatkowych opłat i prowizji

 

Wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej – 6 miesięcy; istnieje możliwość finansowania nowo uruchamianej działalności przy szczególnie przekonujących wnioskach i solidnych przesłankach wskazujących na powodzenie przedsięwzięcia,
Zabezpieczenie – weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

  • poręczenie wekslowe osób fizycznych lub prawnych,
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
  • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
  • inne, do negocjacji
Warunki dodatkowe – Pożyczkobiorca nie posiada zaległości z tytułu podatków oraz składek ZUS,– Wykluczone z finansowania:rolnictwo, rybołówstwo, przemysł wydobywczy

– wykluczenia związane z zasadami udzielania pomocy de minimis,

– Uprawnione tylko podmioty należące do sektora MSP

KATEgorie

ostatnie posty

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Środki na podstawową opiekę zdrowotną

Cel naboru: Celem programu ...

21.02.2022

Środki Dla Start-up

Jeśli szukasz środków na ...

04.11.2021

Popularne tagi

Zadzwoń do konsultanta