Aktualności / Blog

Budżet Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020 – zrównoważone inwestycje i ochrona środowiska

w Blog    29.08.2014

Na razie decyzję w sprawie kształtu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMiR) na lata 2014-2020 podjął Parlament Europejski. W maju 2014 r. uchwalono, że wyniesie on około 5,75 mld euro. Jego priorytetami będą: ochrona środowiska, a zwłaszcza zasobów ryb oraz wspieranie rybaków z państw Unii Europejskiej prowadzących działalność na małą skalę, młodych rybaków i rodzin rybackich. Polska ma otrzymać z tego budżetu ok. 531 mln euro, a doliczając do tej kwoty, pomoc z budżetu krajowego razem polski sektor rybacki będzie miał do dyspozycji w latach 2014 – 2020 ok. 703 mln euro. Spośród krajów UE więcej od Polski otrzymają z EFMiR Hiszpania, Francja i Włochy.

Teraz poszczególne państwa unijne przystępują do przygotowanie swoich Programów Operacyjnych RYBY 2014 – 2020. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad przygotowaniem ostatecznego projektu polskiego PO RYBY 2014 – 2020. Jednym z głównych elementów tych prac są, zapowiedziane przez Ministra Kazimierza Plocke, na konferencji prasowej 23 lipca 2014 r. konsultacje społeczne dotyczące podziału środków finansowych dostępnych w nowym programie dla sektor rybackiego. Po uzgodnieniu ostatecznej wersji polskiego PO RYBY na lata 2014 – 2020, zostanie on przesłany do Komisji Europejskiej, która ma na jego zatwierdzenie 6 miesięcy.

Wiadomo, że z całego budżetu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020, który wynosi ok. 5,75 mld euro, najwięcej środków – ok. 4,34 mld euro – zostanie przekazane na realizację przedsięwzięć i inwestycji w tzw. zrównoważony rozwój rybołówstwa, akwakultury i obszarów rybackich. Pozostałe pieniądze będą przeznaczone na przeprowadzenie operacji związanych z kontrolami i egzekwowaniem wykorzystywania np. kwot połowowych (580 mln euro), prawidłowej gospodarki rybackiej i ochrony środowiska, gromadzenia danych (520 mln euro), rekompensat dla regionów najbardziej oddalonych (192 mln euro), dopłat do przechowywania ryb (45 mln euro) i na realizację Zintegrowanej Polityki Morskiej (71 mln euro). Ta polityka to m.in. inwestycje w infrastrukturę ważną dla gospodarki morskiej czyli np. rozwój infrastruktury wewnątrz portów, rozbudowa terminali przeładunkowych, czy dróg dojazdowych do portów.

Porównując priorytety obowiązujące w poprzedniej siedmioletniej perspektywie finansowej z tymi na lata 2014 – 2020 warto zwrócić uwagę na nowości. Jedną z nich jest to, że w ramach zatwierdzonych krajowych programów operacyjnych Komisja Europejska będzie współfinansować konkretne projekty w państwach członkowskich, aby pomóc rybakom i społecznościom nadmorskim w rozwijaniu zrównoważonego przemysłu spożywczego w oparciu o produkty pochodzenia morskiego.  Nadano temu nazwę „od łowiska do półmiska”. To wymaga dokonania (jeszcze trwających) uzgodnień mających na celu powiązanie środków z EFMiR ze środkami z krajowych budżetów, by jednocześnie z tych obu źródeł  współfinansować przyjęte w negocjacjach wspólnie projekty.

Unia Europejska położyła również w nowej perspektywie finansowej szczególny nacisk na działania służące ochronie środowiska naturalnego, a zwłaszcza na zachowanie zasobów ryb na łowiskach. Dlatego z budżetu wspierane będą m.in. działania służące zapobieganiu zjawiskom przełowienia ławic i wyrzucania części złowionych ryb z powrotem do morza. Zwłaszcza ta ostania praktyka budzi niepokój, a jest ona niestety dość powszechna. Rybacy bowiem masowo wyrzucają za burtę niewymiarowe ryby lub ryby gatunków, na które nie znajdują nabywców, a takie ryby w ogromnej większości giną. Unia już wcześniej zapowiadała, że jednym z zadań jej „funduszu morskiego” będzie zwalczanie tego procederu i pod koniec 2020 roku dopuszczalne „odrzuty” mają wynosić najwyżej 5% całości połowów.

Innym ekologicznym priorytetem jest wsparcie efektywności energetycznej. Polega ono na tym, że możliwe będzie uzyskanie pomocy na inwestycje w sprzęt lub inwestycje na statkach rybackich, które mają zmniejszać emisję zanieczyszczeń czy gazów cieplarnianych oraz poprawić efektywność energetyczną statków rybackich. Chodzi tu np. o pomoc finansową na wymianę głównych lub dodatkowych silników.

Jednym z priorytetów nowej EFMiR jest też stworzenie możliwości inwestowania i finansowania dla rybaków i hodowców, zajmujących się akwakulturą oraz wsparcie społeczności nadmorskich w działaniach na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu rybołówstwa na środowisko morskie i wsparcie procesów zachowania i odbudowywania populacji ryb.

W nowej perspektywie nie zapomniano o pomocy dla młodych rybaków, rozpoczynających dopiero działalność w tym zawodzie. Mogą oni liczyć na otrzymanie wsparcia finansowego na zakup pierwszego kutra. Przewidziano także wsparcie dla rybaków prowadzących działalność na małą skalę. By chronić środowisko naturalne i populację ryb w budżecie EFMiR na  lata 2014-2020 nie przewidziano wsparcia na budowę nowych statków rybackich ani też na finansowanie zwiększania zdolności połowowych istniejących jednostek.

Ponadto jednym z ważnych obszarów pomocy z EFMiR będzie promowanie trwałego zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Pojawią się więc pieniądze na udział w szkoleniach zawodowych, zdobycie nowych umiejętności zawodowych związanych z akwakulturą, poprawę warunków pracy czy też na dywersyfikację źródeł dochodów rybaków. Z funduszu będzie też udzielane finansowe wsparcie dla hodowców, dzięki czemu będą mogli oni zwiększyć konkurencyjność i dotrzeć na nowe rynki.

Warto też wspomnieć o tym, że w nowym okresie programowania będzie można z EFMiR finansować rekompensaty wypłacane za straty ekonomiczne spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi czy środowiskowymi lub otrzymać wsparcie na pokrycie kosztów sprzętu używanego w akcjach ratunkowych prowadzonych na morzu.

Nadal możliwe będzie dofinansowanie złomowania statków rybackich. Dotyczyć ma to statków, mogących łowić zbyt wiele w stosunku do uprawnień połowowych, którymi flota danego kraju dysponuje. Pomoc finansowa w tym zakresie ma być przyznawana do 31 grudnia 2017 r., a skorzystanie z niej oznacza ostateczną rezygnację przez właściciela jednostki z połowów w przyszłości.

źródło: www.arimir.gov.pl

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta