Aktualności / Blog

CAŁA POLSKA „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – ” Go to Brand”……..

w Blog    24.03.2016

Już w maju 2016r dostępne będą dotacje do 1 mln zł dla firm eksportowych!

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych –” Go to Brand “.

nabór wniosków jest planowany od 24 czerwca 2016 do 8 sierpnia 2016

W ramach Go To Brand priorytetowo będą traktowane firmy eksportowe, które chcą promować za pieniądze unijne swoje produkty za granicą.

Działanie będzie skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw:
– posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szanse stad się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych),
– prowadzących działalność eksportową,
– prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub które zakupiły/wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

Według wstępnych założeń został przedstawiony katalog kosztów, które będą mogły być sfinansowane w ramach działania:
– Zakup usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji lub projektu wzorniczego;
– Zakup usługi związanej z innowacjami nietechnologicznymi, w tym w ramach nowych modeli biznesowych, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w pkt 1
– Zakupu materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w pkt 1;
– Uzyskanie wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego
– Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych;
– Uzyskanie dostępu do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej;
– Szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
– Zakup usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
– Delegacje i zakwaterowanie pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach;
– Koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie;
– Transport i ubezpieczenie w związku z udziałem w targach;
– Dokonanie wpisu do katalogu targowego;
– Udział w seminariach, kongresach i konferencjach;
– Działania Informacyjno – promocyjne w ramach projektu;
– Walidacja i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych;
– Zakup usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji.

Poziom dofinansowania: do 50% lub do 85%.

Poziom dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa

Woj. mazowieckie

80% w przypadku mikroprzedsiębiorstw

75% w przypadku małych przedsiębiorstw

60% w przypadku średnich przedsiębiorstw

Pozostałe województwa

85% w przypadku mikroprzedsiębiorstw

75% w przypadku małych przedsiębiorstw

60% w przypadku średnich przedsiębiorstw

Maksymalna wartość projektu – 1 000 000 PLN

Wsparcie: do 50% (pomoc publiczna i pomoc de minimis) albo do 85% (pomoc de minimis).

W przypadku finansowania całości wydatków pomocą de minimis

Intensywność wsparcia uzależniona od posiadanego statusu:
Mikroprzedsiębiorstwa: do 85% (80 % w woj. Mazowieckim)
Małe przedsiębiorstwa: do 75%
Średnie przedsiębiorstwa: do 60%

Projekt musi się wpisywać w 12 branż wyróżnionych przez Ministerstwo Gospodarki do dofinansowania:
– Sprzęt medyczny,
– Maszyny i urządzenia (m.in. maszyny dla górnictwa, rolnictwa, budownictwa),
– Kosmetyki,
– IT/ICT,
– Biotechnologia i farmaceutyka,
– Moda polska (odzież, wyroby jubilerskie, design),
– Budowa i wykańczanie budowli (m. in. budownictwo, stolarka okienna i drzwiowa),
– Jachty i łodzie,
– Meble,
– Polskie specjalności żywnościowe,
– Sektor usług prozdrowotnych,
– Części samochodowe i lotnicze.

KATEgorie

ostatnie posty

Popularne tagi

Call Now ButtonZadzwoń do konsultanta