Aktualności / Blog

CAŁA POLSKA ?Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych ? ” Go to Brand”……..

w Blog    24.03.2016

Już w maju 2016r dostępne będą dotacje do 1 mln zł dla firm eksportowych!

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. ?Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych ?” Go to Brand „.

nabór wniosków jest planowany od 24 czerwca 2016 do 8 sierpnia 2016

W ramach Go To Brand priorytetowo będą traktowane firmy eksportowe, które chcą promować za pieniądze unijne swoje produkty za granicą.

Działanie będzie skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw:
? posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szanse stad się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych),
? prowadzących działalność eksportową,
? prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub które zakupiły/wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

Według wstępnych założeń został przedstawiony katalog kosztów, które będą mogły być sfinansowane w ramach działania:
? Zakup usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji lub projektu wzorniczego;
? Zakup usługi związanej z innowacjami nietechnologicznymi, w tym w ramach nowych modeli biznesowych, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w pkt 1
? Zakupu materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w pkt 1;
? Uzyskanie wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego
? Koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych;
? Uzyskanie dostępu do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej;
? Szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
? Zakup usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
? Delegacje i zakwaterowanie pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach;
? Koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie;
? Transport i ubezpieczenie w związku z udziałem w targach;
? Dokonanie wpisu do katalogu targowego;
? Udział w seminariach, kongresach i konferencjach;
? Działania Informacyjno ? promocyjne w ramach projektu;
? Walidacja i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych;
? Zakup usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji.

Poziom dofinansowania: do 50% lub do 85%.

Poziom dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa

Woj. mazowieckie

80% w przypadku mikroprzedsiębiorstw

75% w przypadku małych przedsiębiorstw

60% w przypadku średnich przedsiębiorstw

Pozostałe województwa

85% w przypadku mikroprzedsiębiorstw

75% w przypadku małych przedsiębiorstw

60% w przypadku średnich przedsiębiorstw

Maksymalna wartość projektu ? 1 000 000 PLN

Wsparcie: do 50% (pomoc publiczna i pomoc de minimis) albo do 85% (pomoc de minimis).

W przypadku finansowania całości wydatków pomocą de minimis

Intensywność wsparcia uzależniona od posiadanego statusu:
Mikroprzedsiębiorstwa: do 85% (80 % w woj. Mazowieckim)
Małe przedsiębiorstwa: do 75%
Średnie przedsiębiorstwa: do 60%

Projekt musi się wpisywać w 12 branż wyróżnionych przez Ministerstwo Gospodarki do dofinansowania:
? Sprzęt medyczny,
? Maszyny i urządzenia (m.in. maszyny dla górnictwa, rolnictwa, budownictwa),
? Kosmetyki,
? IT/ICT,
? Biotechnologia i farmaceutyka,
? Moda polska (odzież, wyroby jubilerskie, design),
? Budowa i wykańczanie budowli (m. in. budownictwo, stolarka okienna i drzwiowa),
? Jachty i łodzie,
? Meble,
? Polskie specjalności żywnościowe,
? Sektor usług prozdrowotnych,
? Części samochodowe i lotnicze.

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta