Aktualności / Blog

Cała Polska – zwiększenie szans dla bezrobotnych Romów ……

w Blog    14.03.2016

Dwa programy :
1. Ogólnopolski poprawa sytuacji zawodowej Romów……….

2.7 POWER Zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Romowie)

Region cała Polska
Wsparcie do 2 000 000 PLN
Refundacja do 97 %
Działania na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową

Na co i kto może składać wnioski?
Wnioskodawcami w konkursie, są:
administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej,
federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
jednostki badawczo-rozwojowe,
przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Działania na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową

 

KATEgorie

ostatnie posty

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Jesteś rolnikiem, ale zawsze ...

11.09.2020

NABORY KWIECIEŃ-LIPIEC 2020

DOTACJE dla przedsiębiorców ...

30.03.2020

Nabory II – III 2020

DOTACJE

03.02.2020

Popularne tagi

Call Now ButtonZadzwoń do konsultanta