Aktualności / Blog

Cała Polska – zwiększenie szans dla bezrobotnych Romów ……

w Blog    14.03.2016

Dwa programy :
1. Ogólnopolski poprawa sytuacji zawodowej Romów……….

2.7 POWER Zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Romowie)

Region cała Polska
Wsparcie do 2 000 000 PLN
Refundacja do 97 %
Działania na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową

Na co i kto może składać wnioski?
Wnioskodawcami w konkursie, są:
administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej,
federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
jednostki badawczo-rozwojowe,
przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Działania na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową

 

KATEgorie

ostatnie posty

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Środki na podstawową opiekę zdrowotną

Cel naboru: Celem programu ...

21.02.2022

Środki Dla Start-up

Jeśli szukasz środków na ...

04.11.2021

Popularne tagi

Zadzwoń do konsultanta