Aktualności / Blog

Ciekawostki ze świata dotacji ciąg dalszy

w Blog    18.08.2017

PROGRAM :

Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i

krajobrazowej

 

Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń).

2. Wzmocnienie działań z zakresu edukacji ekologicznej służących ochronie przyrody.

Informacje o programie :

Pożyczka

Nabór ciągły konkursowy w terminie od 20.04.2017 r. ? 15.12.2017 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

ŚRODKI KRAJOWE w ramach Programu Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów 2015-2020

Minimalny koszt przedsięwzięcia 100 tys. zł.

Maksymalny koszt przedsięwzięcia 5 000 tys. zł.

Beneficjenci:

parki narodowe;

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, parki krajobrazowe i ich zespoły, uczelnie wyższe;

organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe;

podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą zabytkowych parków i ogrodów;

podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą ośrodków rehabilitacji zwierząt i azyli dla zwierząt;

państwowe jednostki budżetowe, a w szczególności Generalna i regionalne dyrekcje ochrony środowiska oraz ponadgimnazjalne szkoły leśne prowadzone przez Ministra Środowiska;

jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

 

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta