Aktualności / Blog

Ciekawostki ze świata dotacji ciąg dalszy

w Blog    18.08.2017

PROGRAM :

Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i

krajobrazowej

 

Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń).

2. Wzmocnienie działań z zakresu edukacji ekologicznej służących ochronie przyrody.

Informacje o programie :

Pożyczka

Nabór ciągły konkursowy w terminie od 20.04.2017 r. ? 15.12.2017 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

ŚRODKI KRAJOWE w ramach Programu Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów 2015-2020

Minimalny koszt przedsięwzięcia 100 tys. zł.

Maksymalny koszt przedsięwzięcia 5 000 tys. zł.

Beneficjenci:

parki narodowe;

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, parki krajobrazowe i ich zespoły, uczelnie wyższe;

organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe;

podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą zabytkowych parków i ogrodów;

podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą ośrodków rehabilitacji zwierząt i azyli dla zwierząt;

państwowe jednostki budżetowe, a w szczególności Generalna i regionalne dyrekcje ochrony środowiska oraz ponadgimnazjalne szkoły leśne prowadzone przez Ministra Środowiska;

jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

 

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta