Aktualności / Blog

DLA KAŻDEGO !!! – NOWE !!! ŚRODKI FINANSOWE !!!

w Blog    12.02.2016

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA SRODKÓW FINANSOWYCH ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ FIRMY:

POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Dla absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich),
zarejestrowanych bezrobotnych.

Kwota pożyczki ? max ok. 81 tys. zł
Oprocentowanie stałe, 0,44% w skali roku
12 m-cy karencji w spłacie kapitału ( kwota spłat  w tym okresie 40zł)

POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA Pracy dla Bezrobotnego :
Skierowany do:
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
niepublicznych szkół, przedszkoli,
żłobków lub klubów dziecięcych
osób fizycznych, osób prawnych
lub jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego

Kwota pożyczki ? max. 24 tys. zł

DOTACJA NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY:
skierowana do pracodawców, którzy chcą utworzyć nowe stanowisko pracy lub unowocześnić już istniejące.

O refundację mogą ubiegać się:

podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
szkoły i przedszkola niepubliczne,
? producenci rolni.
Kwota 23.000zł
Refundacja 100%

REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA PRACOWNIKA DO 30.roku życia

Wsparcia dla pracodawców, którzy zatrudnią skierowaną przez powiatowy urząd pracy osobę bezrobotną do 30-go roku życia podejmującą zatrudnienie po raz pierwszy.

Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS
Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego  wynagrodzenia za pracę obowiązującego w  dniu spełnienia  warunków.

 

PREFERENCYJNE POŻYCZKI NA ZAŁOŻENIE FIRMY DLA :
Osób chcących założyć działalność gospodarczą mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie woj. małopolskiego.

od 10 tys. zł do 50 tys. zł
Oprocentowanie 1%  w skali roku,
Maksymalny  okres spłaty 60 m-cy,

POŻYCZKI OBROTOWE I INWESTYCYJNE

  • mikro przedsiębiorców posiadających siedzibę lub adres prowadzenia działalności na terytorium województwa Małopolskiego
    osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Kwota od 5 tys. do 120 tys.
60 miesięcy dla pożyczek o wartości niższej niż 100.000 zł

72 miesiące dla pożyczek o wartości wyższej niż 100.000 zł

Max okres karencji 6 m-cy

Oprocentowanie stałe wyliczane dla każdego wnioskodawcy indywidualnie

ŚRODKI FINANSOWE

DLA:

  • obywateli UE stowarzyszeń,fundacji, związków wyznaniowych,

zameldowanych na obszarze objętym LGD

od 50 tys. do 200 tys.
do 80% kosztów kwalifikowanych
Na :

Rozwijanie aktywności społecznej, remonty i modernizacja świetlic i obiektów przyległych.
Rozwijanie turystyki na obszarze LRS:punkty i bazy informacji turystycznej, renowacja,oznakowanie małych obiektów turystycznych,rekreacyjnych
Ochrona przyrody ?Natura 2000?
Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego
Inicjowanie powstania, przetwarzania i wprowadzania na rynek wyrobów które stanowią zasoby lokalne w tym kulturowe,przyrodnicze i historyczne
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych do działalności kulturowej i gospodarczej bez działalności rolniczej.

osób fizycznych,osób prawnych podejmujących

lub prowadzących działalność gosp. jako mikro-przedsiębiorca

Refundacja poniesionych kosztów 50% kosztów kwalifikowanych
max 300.tys ale :
100 tys. dla utworzenia 1-2 miejsc pracy, 200 tys. dla utworzenia 2-3 miejsc pracy,
300 tys. dla utworzenia min 3 miejsc pracy
Na :
Usługi dla rolnictwa i leśnictwa,ludności. Sprzedaż hurtowa i detaliczna,rzemiosło,
rękodzielnictwo, roboty i usługi budowlane, instalacyjne,turystyczne-sport,rekreacja,
wypoczynek,usługi transportowe, komunalne, przetwórstwo produktów rolnych,
magazynowanie, składowanie towarów, wytwarzanie produktów z biomasy,
rachunkowości,doradztwa i usług informatycznych

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta