Aktualności / Blog

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw z woj. wielkopolskiego na 2016r…….

w Blog    24.03.2016

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw z woj. wielkopolskiego na 2016r w ramach RPO Wielkopolska

Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw wielkopolski

Termin naboru: II kwartał 2016

Kto może składać wnioski : przedsiębiorstwa (w tym głównie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) lub ich grupy
konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni) lub organizacji pozarządowych (wiodącą rolę pełni przedsiębiorstwo) podmioty wdrażające instrumenty finansowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.
Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej.
Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R) Typy projektów można łączyć.

Wsparciem nie zostaną objęte projekty dotyczące wyłącznie fazy tzw. pierwszej produkcji. Zakres projektu musi obejmować także poprzednie fazy, tj. eksperymentalne prace rozwojowe/fazę demonstracji i fazę walidacji.

Poziom dofinansowania:

Zgodnie z mapą pomocy regionalnej.
45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro, małych przedsiębiorstw;
35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw;
25% kosztów kwalifikowanych projektu dla dużych przedsiębiorstw.

KATEgorie

ostatnie posty

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Środki na podstawową opiekę zdrowotną

Cel naboru: Celem programu ...

21.02.2022

Środki Dla Start-up

Jeśli szukasz środków na ...

04.11.2021

Popularne tagi

Zadzwoń do konsultanta