Aktualności / Blog

DOTACJA A INSTRUMENT ZWROTNY – ZALETY I WADY

w Blog    17.03.2017

„Instrumenty zwrotne a dotacje jako dwie formy wsparcia dla firm w perspektywie finansowania UE 2014-2020.

Zalety i wady

.Innowacyjność jest jednym z kluczowych czynników decydujących o rozwoju współczesnej gospodarki. Dlatego też Unia Europejska przeznacza ogromne środki na działania z tym związane w kontekście małych i średnich firm jak i polityki krajowej. Rozwój taki jednak wymaga dużych nakładów finansowych, zaś banki niechętnie udzielają kredytów, a ich pozyskanie zazwyczaj jest dużym ryzykiem.

Dotacje mają korzystny wpływ na rozwój przedsiębiorstw oraz poprawę konkurencyjności na krajowym i zagranicznym rynku. Taka forma wsparcia jest korzysta pod kątem kapitałowym, a w średnim okresie ogranicza korzystanie z dłużnych instrumentów. Dotacja daje możliwość szybszego uzyskania nadwyżki niż w przypadku samofinansowania.

Dodatkowo dotacje bezzwrotne umożliwiają szybszą realizację procesów restrukturyzacji i unowocześnienia MŚP w Polsce. W pośredni sposób przyspieszają ogólny rozwój całego kraju, choć w sposób zróżnicowany w zależności od poszczególnych województw.1

Jeśli chodzi o wady jedną z nich jest skomplikowana procedura aplikowania.2 Poza tym koniecznym jest wypełnienie ogromnej ilości dokumentów, zaś sama interpretacja przepisów wdrożeniowych też nie jest prosta. W przypadku udziału w konkursach sposób definiowania pojęć w tym zwłaszcza nakładów i kosztów często nie jest zgodny z przepisami o rachunkowości i standardowymi praktykami biznesowymi3.

Podsumowując, dotacje bezzwrotne są najpopularniejszym instrumentem wsparcia MŚP w Polsce. Dzięki nim możliwy jest silny wzrost prorozwojowy, jak również pozytywnie wpływa na ogólny rozwój gospodarczy i konkurencyjność polskiej gospodarki. Jednakże polityka strukturalna oparta jest też na alternatywnych instrumentach finansowania innowacyjności i rozwoju. Wskazać można zwłaszcza instrumenty inżynierii finansowej oraz mechanizm Venture Capital.

1Heller J. (2010), Fundusze europejskie w kształtowaniu rozwoju gospodarczego województw w Polsce, ?Samorząd Terytorialny? nr 7-8

2Piotrowski Sz. (2010a), Standaryzacja konkursów o dotacje unijne: koncepcja szablonów projektu, w: Spójność ekonomiczno ? społeczna regionów Unii Europejskiej. Tom I, Jóźwik B., Zalewa P. (red.), Wydaw. KUL, Lublin.

3Osikowicz M. (2006), Kontrowersje wokół terminów: wydatek, koszt i nakład w polskich oraz unijnych aktach prawnych dotyczących funduszy strukturalnych. ?Przegląd Prawa Europejskiego? nr 1-2

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta