Aktualności / Blog

DOTACJA A INSTRUMENT ZWROTNY – ZALETY I WADY

w Blog    17.03.2017

„Instrumenty zwrotne a dotacje jako dwie formy wsparcia dla firm w perspektywie finansowania UE 2014-2020.

Zalety i wady

.Innowacyjność jest jednym z kluczowych czynników decydujących o rozwoju współczesnej gospodarki. Dlatego też Unia Europejska przeznacza ogromne środki na działania z tym związane w kontekście małych i średnich firm jak i polityki krajowej. Rozwój taki jednak wymaga dużych nakładów finansowych, zaś banki niechętnie udzielają kredytów, a ich pozyskanie zazwyczaj jest dużym ryzykiem.

Dotacje mają korzystny wpływ na rozwój przedsiębiorstw oraz poprawę konkurencyjności na krajowym i zagranicznym rynku. Taka forma wsparcia jest korzysta pod kątem kapitałowym, a w średnim okresie ogranicza korzystanie z dłużnych instrumentów. Dotacja daje możliwość szybszego uzyskania nadwyżki niż w przypadku samofinansowania.

Dodatkowo dotacje bezzwrotne umożliwiają szybszą realizację procesów restrukturyzacji i unowocześnienia MŚP w Polsce. W pośredni sposób przyspieszają ogólny rozwój całego kraju, choć w sposób zróżnicowany w zależności od poszczególnych województw.1

Jeśli chodzi o wady jedną z nich jest skomplikowana procedura aplikowania.2 Poza tym koniecznym jest wypełnienie ogromnej ilości dokumentów, zaś sama interpretacja przepisów wdrożeniowych też nie jest prosta. W przypadku udziału w konkursach sposób definiowania pojęć w tym zwłaszcza nakładów i kosztów często nie jest zgodny z przepisami o rachunkowości i standardowymi praktykami biznesowymi3.

Podsumowując, dotacje bezzwrotne są najpopularniejszym instrumentem wsparcia MŚP w Polsce. Dzięki nim możliwy jest silny wzrost prorozwojowy, jak również pozytywnie wpływa na ogólny rozwój gospodarczy i konkurencyjność polskiej gospodarki. Jednakże polityka strukturalna oparta jest też na alternatywnych instrumentach finansowania innowacyjności i rozwoju. Wskazać można zwłaszcza instrumenty inżynierii finansowej oraz mechanizm Venture Capital.

1Heller J. (2010), Fundusze europejskie w kształtowaniu rozwoju gospodarczego województw w Polsce, ?Samorząd Terytorialny? nr 7-8

2Piotrowski Sz. (2010a), Standaryzacja konkursów o dotacje unijne: koncepcja szablonów projektu, w: Spójność ekonomiczno ? społeczna regionów Unii Europejskiej. Tom I, Jóźwik B., Zalewa P. (red.), Wydaw. KUL, Lublin.

3Osikowicz M. (2006), Kontrowersje wokół terminów: wydatek, koszt i nakład w polskich oraz unijnych aktach prawnych dotyczących funduszy strukturalnych. ?Przegląd Prawa Europejskiego? nr 1-2

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta