Aktualności / Blog

ŚRODKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOSTĘPNE W III KWARTALE 2021 ROKU

w Blog    11.06.2021

GRANTY NA EUROGRANTY

Instytucja odpowiedzialna za konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Obszar: Polska

Kto może skorzystać ze środków?: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę lub odział na terenie Polski

Termin naboru: do  27.01.2022 r.

– konkurs podzielono na rundy: runda trzecia kończy się w dniu 2.08.2021 r., zaś druga 30.09.2021 r.

Cel konkursu:

– do celów ogólnych należy w szczególności zwiększenie innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w Programach UE.

celem szczegółowym jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej

Przeznaczenie środków:

– sfinansowanie kosztów usługi doradczej

– sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności

– pokrycie kosztów organizacji spotkań, w tym kosztów poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych

– sfinansowanie przygotowania wniosku o Eurogrant, w tym kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów związanych z prezentacją wniosku o Eurogrant przed komisją oceny projektów

– sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu

Warunki finansowe:

– maksymalne wsparcie w wysokości 280 060 zł

– otrzymane środki pozwalają na pokrycie do 100% kosztów kwalifikowanych

– pula środków do rozdysponowania: 5 mln zł, w tym 1 mln zł w województwie mazowieckim

ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ

Instytucja odpowiedzialna za konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Obszar: Polska Wschodnia

Kto może skorzystać ze środków? mikro i małe przedsiębiorstwa

– realizujące projekt na terenie jednego z województw zaliczanych do Polski Wschodniej (lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego)

– przedsiębiorcy musieli pozytywnie przejść przez okres inkubacji (można jeszcze aplikować!)

Termin naboru: do 30.12.2021 r.

– konkurs podzielony siedemnaście rund; runda czternasta trwa do 12.08.2021 r., natomiast następna rozpoczyna się w dniu 26.09.2021 r.

Cel konkursu:

– rozwój w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup (podmiotów gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym)

Przeznaczenie środków:

– zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego

– wynagrodzenie pracy personelu projektu

– na zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych

– na organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej

Warunki finansowe:

– maksymalna kwota dofinansowania to: 1 mln zł

– maksymalna intensywność dofinansowania została określona na poziomie: 85 % kosztów kwalifikowalnych

– minimalna wartość projektu: 50 tys. zł

– pula środków do rozdysponowania 390 mln zł

PROGRAMY AKCELERACYJNE

Instytucja odpowiedzialna za konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Obszar: Polska

Kto może skorzystać ze środków? mikro i małe przedsiębiorstwa

– prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej

Termin naboru: do 30.11.2021 r.

Cel konkursu:

– wsparcie przedsięwzięć opartych na innowacyjnych pomysłach, przy udziale odbiorców technologii zainteresowanych ich wdrożeniem i rozwojem

– możliwość rozwinięcia swoich innowacyjnych produktów do poziomu, w którym przedsiębiorstwa będą mogły przetestować swoje rozwiązanie z partnerami korporacyjnymi

– program skupia się na zwiększeniu przeżywalności startupów, umożliwiając przy tym wprowadzenie produktu na rynek i zdobycie przełomowego zlecenia

Przeznaczenie środków:

– przeprowadzenie eksperymentów biznesowych oraz przetestowanie produktów i technologii

– realizacja pilotaży wspólnie z dużymi przedsiębiorstwami

– usługi mentorskie i doradcze

– dostęp do wysokiej klasy specjalistów

– udział w szkoleniach i warsztatach

– działania networkingowe łączące start-upy z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami (potencjalnymi odbiorcami technologii i produktów)

– analiza umów i wycena spółki

– opracowanie modelu współpracy start-upu z odbiorcą technologii.

– dostęp do infrastruktury badawczej i ekspertów

– analiza własności intelektualnej

– konsultacje w zakresie ochrony IP

Warunki finansowe:

– maksymalne wsparcie do 250 tys. zł ( tj. do 200 tys. zł dofinansowania projektu na rozwój technologii i przygotowanie jej do wdrożenia oraz do 50 tys. zł na zakup usług prawnych, księgowych i doradczych)

– środki pozwalają na sfinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych

– pula środków do rozdysponowania: 130 mln zł

INICJATYWA EUREKA

Instytucja odpowiedzialna za konkurs: Sekretariat Inicjatywy EUREKA w Brukseli

Obszar: Polska

Kto może skorzystać ze środków?: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (ew. z dużym przedsiębiorcom lub jednostką badawczą/uczelnią jako partnerem)

Termin naboru: do 24 września 2021 r.

Cel konkursu:.

– celem inicjatywy jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego

Przeznaczenie środków:

na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe, tj. opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.

finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich

Warunki finansowe:

– maksymalnie pozyskać można do 500 tys. zł, a w przypadku, gdy wnioskuje grupa przedsiębiorców – do 1 mln zł

BEZZWROTNA DOTACJA NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Instytucja odpowiedzialna za konkurs: właściwy Powiatowy Urząd Pracy

Obszar: Polska

Kto może skorzystać ze środków? zarejestrowana osoba bezrobotna

– osoba, która zamierza założyć jednoosobową działalność gospodarczą i będzie ją prowadzić przez minimum 12 miesięcy

Termin naboru: uzależniony od decyzji konkretnego Powiatowego Urzędu Pracy

Cel konkursu:

– aktywizacja osób bezrobotnych

– walka ze zjawiskiem bezrobocia

Przeznaczenie środków:

– pieniądze z dotacji można przeznaczyć na realizację wszystkich celów mających związek z uruchomieniem działalności.

– każdy urząd określa w regulaminie, na co można przeznaczyć pozyskane środki oraz precyzuje konkretne limity ich wydatkowania.

Warunki finansowe:

– wysokość wsparcia zależy od regulacji przyjętych przez dany Powiatowy Urząd Pracy

– maksymalne wsparcie wynosi do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenie, tj. ok. 32 tys. zł

INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

  • Dotacje (refundacje) z Lokalnych Grup Działania
  • Środki na badania i rozwój (B+R) lub wdrażanie wyników prac badawczo – rozwojowych udostępniane w wybranych województwach
  • Środki z Tarcz Antykryzysowych, w tym Tarczy Branżowej z zastrzeżeniem, że część oferowanych form pomocy zostało już wygaszonych (tj. Instytucje nie przyjmują wniosków) 

Artykuł prezentuje wybrane formy pomocy. W naszej ofercie znajduje się o wiele więcej produktów, korzystnych zarówno dla tych, którzy już prowadzą działalność gospodarczą, jak i dla osób zamierzających dopiero ją założyć. Skontaktuj się z nami. Znajdziemy finansowanie dopasowane do Twoich potrzeb.

Eurogrant

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta