Aktualności / Blog

KLASTRY

w Blog    15.09.2017

EUROPEJSKI PROJEKT INTERREG EUROPE

oraz

poddziałanie 2.3.3 POIR 2017 r.

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

*

„Wspieranie współpracy klastrów międzyregionalnych i integracji z międzynarodowymi łańcuchami wartości”, w skrócie ClusterFY

wspólne przedsięwzięcie 8 regionów europejskich

 

(Litwa ? liderem projektu oraz Polska, Grecja, Słowacja, Hudiksvall ? Szwecja, Północna Holandia, Kastylia-La Mancha La Mancza ? Hiszpania, Region Południowy Rumunii).

Korzyść wynikająca z posiadania statutu KKK to możliwość skorzystaniaz preferencyjnych warunków przy aplikowaniu do programów i działań pomocowych.

*

Dofinansowanie dla

Koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi

500 000,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi

6 000 000,00 zł.

w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra

? do 50% kosztów kwalifikowalnych

a) w zakresie pomocy publicznej na udział MŚP w targach, o której mowa w rozdziale 11 rozporządzenia

? do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,

b) w zakresie pomocy de minimis na koszty określone w § 42 pkt 6-16 rozporządzenia:

do 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych, dla członków klastra będących mikro lub małymi przedsiębiorcami;

– do 70% łącznych kosztów kwalifikowalnych, dla członków klastra będących średnimi przedsiębiorcami;

– do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych, dla członków klastra będących dużymi przedsiębiorcami.

Termin : do 31 stycznia 2018 r

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta