Aktualności / Blog

KLASTRY

w Blog    15.09.2017

EUROPEJSKI PROJEKT INTERREG EUROPE

oraz

poddziałanie 2.3.3 POIR 2017 r.

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

*

“Wspieranie współpracy klastrów międzyregionalnych i integracji z międzynarodowymi łańcuchami wartości”, w skrócie ClusterFY

wspólne przedsięwzięcie 8 regionów europejskich

 

(Litwa – liderem projektu oraz Polska, Grecja, Słowacja, Hudiksvall – Szwecja, Północna Holandia, Kastylia-La Mancha La Mancza – Hiszpania, Region Południowy Rumunii).

Korzyść wynikająca z posiadania statutu KKK to możliwość skorzystaniaz preferencyjnych warunków przy aplikowaniu do programów i działań pomocowych.

*

Dofinansowanie dla

Koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi

500 000,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi

6 000 000,00 zł.

w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra

do 50% kosztów kwalifikowalnych

a) w zakresie pomocy publicznej na udział MŚP w targach, o której mowa w rozdziale 11 rozporządzenia

do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,

b) w zakresie pomocy de minimis na koszty określone w § 42 pkt 6-16 rozporządzenia:

do 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych, dla członków klastra będących mikro lub małymi przedsiębiorcami;

– do 70% łącznych kosztów kwalifikowalnych, dla członków klastra będących średnimi przedsiębiorcami;

– do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych, dla członków klastra będących dużymi przedsiębiorcami.

Termin : do 31 stycznia 2018 r

KATEgorie

ostatnie posty

Popularne tagi

Call Now ButtonZadzwoń do konsultanta