Aktualności / Blog

MAŁOPOLSKA – Dotacje dla MŚP ……. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR…..

w Blog    14.03.2016

MAŁOPOLSKA – I. Dotacje dla MŚP …….

II . Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR
Dotacje dla MŚP …….

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: TYP A: 4 kwartał 2016; TYP B: 30 marca 2016 – 29 kwietnia 2016

Cel działania 3.4.4

Wsparcie w ramach tego typu projektów będzie skierowane na rozwój MŚP wytwarzających urządzenia wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych.
Wsparcie może zostać również udzielone na inwestycje w zakresie budowy/rozbudowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw.
Jednak będą one ukierunkowane wyłącznie na produkcję paliw drugiej i trzeciej generacji.

Poziom dofinansowania
Wsparcie do 13 750 000 PLN
Refundacja do 55% kosztów projektu
Zaliczka tak
Dla kogo?
Region małopolskie
Konkurs skierowany do przedsiębiorstwa z sektora MŚP działające na rynku dłużej niż 24 miesiące

Wydatki podlegające refundacji
dzierżawa/najem instalacji lub maszyn koszty budynków i gruntów materiały i surowce roboty budowlane środki trwałe wartości niematerialne i prawne zakup nieruchomości
Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR…..
Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 17 marca 2016, do godziny 15.00

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO MP 6.3.1

Cel działania 6.3.1

W ramach działania 6.3 wspierana będzie infrastruktura rekreacyjna, przeznaczona na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze
lub krajobrazowe danego obszaru.
Planuje się realizację przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych.

Poziom dofinansowania
Wsparcie do 5 400 000 PLN
Refundacja do 68% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 104 597 500 PLN

Dla kogo?
Region małopolskie
Konkurs skierowany do jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną oraz przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji
koszty pośrednie materiały i surowce roboty budowlane zakup gruntów

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta