Aktualności / Blog

MAŁOPOLSKA – Dotacje dla MŚP ……. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR…..

w Blog    14.03.2016

MAŁOPOLSKA – I. Dotacje dla MŚP …….

II . Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR
Dotacje dla MŚP …….

Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: TYP A: 4 kwartał 2016; TYP B: 30 marca 2016 – 29 kwietnia 2016

Cel działania 3.4.4

Wsparcie w ramach tego typu projektów będzie skierowane na rozwój MŚP wytwarzających urządzenia wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych.
Wsparcie może zostać również udzielone na inwestycje w zakresie budowy/rozbudowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw.
Jednak będą one ukierunkowane wyłącznie na produkcję paliw drugiej i trzeciej generacji.

Poziom dofinansowania
Wsparcie do 13 750 000 PLN
Refundacja do 55% kosztów projektu
Zaliczka tak
Dla kogo?
Region małopolskie
Konkurs skierowany do przedsiębiorstwa z sektora MŚP działające na rynku dłużej niż 24 miesiące

Wydatki podlegające refundacji
dzierżawa/najem instalacji lub maszyn koszty budynków i gruntów materiały i surowce roboty budowlane środki trwałe wartości niematerialne i prawne zakup nieruchomości
Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR…..
Konkurs AKTUALNY
Termin składania wniosków: 17 marca 2016, do godziny 15.00

Wnioski o dofinansowanie w ramach RPO MP 6.3.1

Cel działania 6.3.1

W ramach działania 6.3 wspierana będzie infrastruktura rekreacyjna, przeznaczona na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze
lub krajobrazowe danego obszaru.
Planuje się realizację przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych.

Poziom dofinansowania
Wsparcie do 5 400 000 PLN
Refundacja do 68% kosztów projektu
Zaliczka tak
Budżet konkursu 104 597 500 PLN

Dla kogo?
Region małopolskie
Konkurs skierowany do jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną oraz przedsiębiorstw

Wydatki podlegające refundacji
koszty pośrednie materiały i surowce roboty budowlane zakup gruntów

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta