Aktualności / Blog

MAŁOPOLSKI PRZEDSIĘBIORCO-PRACODAWCO – Program przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców !!!

w Blog    23.06.2017

Program przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców RPO WM

– działania o charakterze szkoleniowym i/lub doradczym z zakresu zarządzania wiekiem mającym na celu:

1. opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, a następnie wdrożenie jej elementu – w przypadku pracodawców, którzy nie posiadają opracowanej strategii zarządzania wiekiem na dzień przystąpienia do projektu oraz

2. wdrożenie wybranego/ych elementu/ów (narzędzi) strategii zarządzania wiekiem ? w przypadku pracodawców, którzy posiadają opracowaną strategię zarządzania wiekiem na dzień przystąpienia do projektu.

W uzasadnionych przypadkach w projektach możliwe będzie także doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczestników / pracodawców mające na celu zapewnienie ergonomii lub bezpieczeństwa stanowiska pracy oraz utrzymanie zatrudnienia,szczególnie przez pracowników dojrzałych (powyżej 50 r.ż).

Ubiegać się mogą

Wszystkie podmioty ? z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe.

Dotyczy to zarówno wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta