Aktualności / Blog

MAŁOPOLSKI PRZEDSIĘBIORCO-PRACODAWCO – Program przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców !!!

w Blog    23.06.2017

Program przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców RPO WM

– działania o charakterze szkoleniowym i/lub doradczym z zakresu zarządzania wiekiem mającym na celu:

1. opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, a następnie wdrożenie jej elementu – w przypadku pracodawców, którzy nie posiadają opracowanej strategii zarządzania wiekiem na dzień przystąpienia do projektu oraz

2. wdrożenie wybranego/ych elementu/ów (narzędzi) strategii zarządzania wiekiem ? w przypadku pracodawców, którzy posiadają opracowaną strategię zarządzania wiekiem na dzień przystąpienia do projektu.

W uzasadnionych przypadkach w projektach możliwe będzie także doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczestników / pracodawców mające na celu zapewnienie ergonomii lub bezpieczeństwa stanowiska pracy oraz utrzymanie zatrudnienia,szczególnie przez pracowników dojrzałych (powyżej 50 r.ż).

Ubiegać się mogą

Wszystkie podmioty ? z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe.

Dotyczy to zarówno wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 

KATEgorie

ostatnie posty

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Środki na podstawową opiekę zdrowotną

Cel naboru: Celem programu ...

21.02.2022

Środki Dla Start-up

Jeśli szukasz środków na ...

04.11.2021

Popularne tagi

Zadzwoń do konsultanta