Aktualności / Blog

MAŁOPOLSKI PRZEDSIĘBIORCO-PRACODAWCO – Program przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców !!!

w Blog    23.06.2017

Program przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców RPO WM

– działania o charakterze szkoleniowym i/lub doradczym z zakresu zarządzania wiekiem mającym na celu:

1. opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, a następnie wdrożenie jej elementu – w przypadku pracodawców, którzy nie posiadają opracowanej strategii zarządzania wiekiem na dzień przystąpienia do projektu oraz

2. wdrożenie wybranego/ych elementu/ów (narzędzi) strategii zarządzania wiekiem – w przypadku pracodawców, którzy posiadają opracowaną strategię zarządzania wiekiem na dzień przystąpienia do projektu.

W uzasadnionych przypadkach w projektach możliwe będzie także doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczestników / pracodawców mające na celu zapewnienie ergonomii lub bezpieczeństwa stanowiska pracy oraz utrzymanie zatrudnienia,szczególnie przez pracowników dojrzałych (powyżej 50 r.ż).

Ubiegać się mogą

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe.

Dotyczy to zarówno wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 

KATEgorie

ostatnie posty

Popularne tagi

Call Now ButtonZadzwoń do konsultanta