Aktualności / Blog

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

w Blog    20.11.2015

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego
Czym jest miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?
Pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną przysługuje miesięczne dofinansowanie do jej wynagrodzenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Na kogo można dostać dofinansowanie?
Dofinansowanie możesz dostać na pracownika niepełnosprawnego, jeżeli pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.
Kiedy możesz ubiegać się o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?
Możesz ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli prowadzisz zakład pracy chronionej,
zatrudniasz poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
zatrudniasz co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Twoim zakładzie wynosi co najmniej 6%.
Nie możesz również mieć zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł.
Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?
Od 1 kwietnia 2014 roku pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej oraz pracodawcy z otwartego rynku pracy otrzymują takie samo dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.
Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego:
znaczny stopień niepełnosprawności:
ze schorzeniem specjalnym – 2 400 zł,
bez schorzenia specjalnego – 1 800 zł,
umiarkowany stopień niepełnosprawności:
ze schorzeniem specjalnym – 1 725 zł,
bez schorzenia specjalnego – 1 125 zł,
lekki stopień niepełnosprawności:
ze schorzeniem specjalnym – 1 050 zł,
bez schorzenia specjalnego – 450 zł.
Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75% tych kosztów.

KATEgorie

ostatnie posty

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Środki na podstawową opiekę zdrowotną

Cel naboru: Celem programu ...

21.02.2022

Środki Dla Start-up

Jeśli szukasz środków na ...

04.11.2021

Popularne tagi

Zadzwoń do konsultanta