Aktualności / Blog

Nawet 100 tys. zł dla małopolskich przedsiębiorców – Bony na innowacje dla MŚP Małopolska

w Blog    16.11.2015

Nawet 100 tys. zł dla małopolskich przedsiębiorców

Z JAKIEGO PROGRAMU
Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego od 23 listopada 2015 r. będą mogli składać wnioski na Bony na innowacje. Maksymalna kwota jaką mogą uzyskać to nawet 100 tys. zł.

Wnioski mogą składać przedsiębiorstwa z sektora MŚP zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.
W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty służące
wzmacnianiu współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem
naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Dofinansowanie w ramach powyższego konkursu można otrzymać na następujący typ projektu:
– mały bon na innowacje ? do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych
– duży bon na innowacje ? do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.
Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi 10% wydatków kwalifikowanych projektu.
Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonanie kliku rozstrzygnięć konkursu.
Pierwsze rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w grudniu 2015 r. Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2016 r.

NA CO
Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup: usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych; usług w zakresie wzornictwa; usług ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym.

JAKIE OGÓLNE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ MŚP
Warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu jest wykazanie, że realizacja projektu posłuży wdrożeniu przez Wnioskodawcę:
1) innowacji technologicznej: produktowej lub procesowej, bądź
2) innowacji nietechnologicznej (organizacyjnej i/lub marketingowej),wyłącznie w
powiązaniu z innowacją technologiczną: produktową lub procesową.

Wnioskodawca powinien wykazać, że rezultat usługi/usług jest możliwy do wdrożenia przez Wnioskodawcę, tj. Wnioskodawca posiada potencjał do wykorzystania efektów projektu. Wnioskodawca musi również opisać, w jaki sposób realizacja projektu służyć będzie wdrożeniu innowacji, a także wybrać właściwy wskaźnik rezultatu.

W ramach niniejszego konkursu wsparciu podlegać będą projekty polegające na zakupie:
1) usług badawczo – rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub
praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych:
W ramach usługi nie będą kwalifikowane działania i wydatki związane z uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej.
2) usług w zakresie wzornictwa;
3) usług ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowaniem zgłoszenia
patentowego lub zgłoszeniem patentowym

Wsparcie udzielane w ramach niniejszego konkursu
na podstawie Rozporządzenia , o którym mowa w §2 ust.1pkt 14Regulaminu,będzie stanowiło
pomoc de minimis.

Ocena będzie przeprowadzona w jednym etapie (ocena formalno-merytoryczna), w systemie
zerojedynkowym?niespełnienie jednego z kryteriów powoduje odrzucenie projektu.

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta