Aktualności / Blog

Nisko-emisyjny transport miejski – ŁÓDZKIE

w Blog    15.01.2016

PLANOWANA data naboru wniosków od 11.03.2016 do 18.03.2016

Maksymalny  poziom dofinansowania projektu  85%

Kto może składać wnioski?

1)    jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst,

2)    jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

3)    przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów:

  • budowa lub przebudowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci tramwajowej, np. układu torowego oraz sieci trakcyjnej na trasach, w tym na pętlach, bocznicach, w zajezdniach;
  • budowa, przebudowa przystanków lub węzłów przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami systemów transportu, a także systemów parkingów dla samochodów (?Park & Ride?) oraz dla rowerów (?Bike & Ride?) przy krańcowych przystankach lub węzłach przesiadkowych komunikacji zbiorowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów;
  • inwestycje z zakresu inteligentnych systemów transportowych służących optymalnemu wykorzystaniu infrastruktury publicznego transportu zbiorowego (np. sygnalizacja drogowa, systemy planowania podróży, inteligentne systemy biletowe, systemy komunikacji pojazd-pojazd i pojazd-infrastruktura), w tym zmierzających do integracji systemów komunikacji zbiorowej;
  • zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru dla publicznego transportu zbiorowego, w tym zakup, budowa lub przebudowa infrastruktury do jego obsługi (np. zaplecze techniczne do obsługi taboru w zajezdni, instalacja do dystrybucji ekologicznych nośników energii).

Wyłącznie jako niezbędny element ww. typów projektów można realizować przedsięwzięcia polegające na:

  • budowie lub przebudowie dróg dla rowerów w celu poprawy komunikacji w ramach lub między miejscowościami,
  • budowie lub przebudowie dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) lub regionalnych (np. budowa lub przebudowa dróg prowadzących do węzłów przesiadkowych będących przedmiotem projektu).

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego programu uzyskacie Państwo pisząc na adresy e-mail lub dzwoniąc pod  numery  telefonów zamieszczone na  naszej stronie www. dot24.eu

KATEgorie

ostatnie posty

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Środki na podstawową opiekę zdrowotną

Cel naboru: Celem programu ...

21.02.2022

Środki Dla Start-up

Jeśli szukasz środków na ...

04.11.2021

Popularne tagi

Zadzwoń do konsultanta