Aktualności / Blog

NOWE DOFINANSOWANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W 2016r. – Ochrona Przyrody woj. Łódzkie oraz Efektywność energetyczna w MŚP, Dolnośląskiego

w Blog    21.12.2015

Efektywność energetyczna w MŚP, Dolnośląskiego

PLANOWANY data naboru wniosków od 07.01.2016 do 15.01.2016
Termin rozstrzygnięcia konkursu maj 2016
Kto może składać wnioski?
MŚP
grupy producentów rolnych
przedsiębiorstwa z większościowym udziałem JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie ?
Głęboka modernizacja energetyczna obiektów , w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).
Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE .
Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie).
W ramach powyższych kierunków wsparcia możliwa będzie realizacja działań towarzyszących w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
70% wydatków kwalifikowalnych

Ochrona przyrody – Przeciwdziałanie degradacji środowiska dla Łódzkiego
PLANOWANY data naboru wniosków od 29.01.2016 do 05.02.2016
Termin rozstrzygnięcia konkursu
czerwiec 2016 r.
Kto może składać wnioski?
jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst,
jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe,
organizacje pozarządowe,
jednostki naukowe,
szkoły wyższe,
przedsiębiorcy,
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
Lokalne Grupy Działania.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
budowa lub modernizacja niezbędnej infrastruktury mającej na celu ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego w miejscach wypoczynku, na szlakach turystycznych ( w tym projekty z zakresu tworzenia i odnowy szlaków turystycznych) oraz promowanie form ochrony przyrody (np. platformy widokowe, ścieżki dydaktyczne wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze). Wyłącznie  jako  element  wyżej  wymienionych  typów  projektów  możliwe  jest  opracowanie dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
85%

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta