Aktualności / Blog

NOWE DOFINANSOWANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W 2016r. – Ochrona Przyrody woj. Łódzkie oraz Efektywność energetyczna w MŚP, Dolnośląskiego

w Blog    21.12.2015

Efektywność energetyczna w MŚP, Dolnośląskiego

PLANOWANY data naboru wniosków od 07.01.2016 do 15.01.2016
Termin rozstrzygnięcia konkursu maj 2016
Kto może składać wnioski?
MŚP
grupy producentów rolnych
przedsiębiorstwa z większościowym udziałem JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie ?
Głęboka modernizacja energetyczna obiektów , w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).
Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE .
Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie).
W ramach powyższych kierunków wsparcia możliwa będzie realizacja działań towarzyszących w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
70% wydatków kwalifikowalnych

Ochrona przyrody – Przeciwdziałanie degradacji środowiska dla Łódzkiego
PLANOWANY data naboru wniosków od 29.01.2016 do 05.02.2016
Termin rozstrzygnięcia konkursu
czerwiec 2016 r.
Kto może składać wnioski?
jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst,
jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe,
organizacje pozarządowe,
jednostki naukowe,
szkoły wyższe,
przedsiębiorcy,
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
Lokalne Grupy Działania.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
budowa lub modernizacja niezbędnej infrastruktury mającej na celu ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego w miejscach wypoczynku, na szlakach turystycznych ( w tym projekty z zakresu tworzenia i odnowy szlaków turystycznych) oraz promowanie form ochrony przyrody (np. platformy widokowe, ścieżki dydaktyczne wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze). Wyłącznie  jako  element  wyżej  wymienionych  typów  projektów  możliwe  jest  opracowanie dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
85%

KATEgorie

ostatnie posty

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Środki na podstawową opiekę zdrowotną

Cel naboru: Celem programu ...

21.02.2022

Środki Dla Start-up

Jeśli szukasz środków na ...

04.11.2021

Popularne tagi

Zadzwoń do konsultanta