Aktualności / Blog

NOWE DOFINANSOWANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W 2016r. – Ochrona Przyrody woj. Łódzkie oraz Efektywność energetyczna w MŚP, Dolnośląskiego

w Blog    21.12.2015

Efektywność energetyczna w MŚP, Dolnośląskiego

PLANOWANY data naboru wniosków od 07.01.2016 do 15.01.2016
Termin rozstrzygnięcia konkursu maj 2016
Kto może składać wnioski?
MŚP
grupy producentów rolnych
przedsiębiorstwa z większościowym udziałem JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie ?
Głęboka modernizacja energetyczna obiektów , w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).
Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE .
Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie).
W ramach powyższych kierunków wsparcia możliwa będzie realizacja działań towarzyszących w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
70% wydatków kwalifikowalnych

Ochrona przyrody – Przeciwdziałanie degradacji środowiska dla Łódzkiego
PLANOWANY data naboru wniosków od 29.01.2016 do 05.02.2016
Termin rozstrzygnięcia konkursu
czerwiec 2016 r.
Kto może składać wnioski?
jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst,
jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe,
organizacje pozarządowe,
jednostki naukowe,
szkoły wyższe,
przedsiębiorcy,
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
Lokalne Grupy Działania.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
budowa lub modernizacja niezbędnej infrastruktury mającej na celu ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego w miejscach wypoczynku, na szlakach turystycznych ( w tym projekty z zakresu tworzenia i odnowy szlaków turystycznych) oraz promowanie form ochrony przyrody (np. platformy widokowe, ścieżki dydaktyczne wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze). Wyłącznie  jako  element  wyżej  wymienionych  typów  projektów  możliwe  jest  opracowanie dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
85%

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta