Aktualności / Blog

NOWE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚRODKÓW !!! WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH

w Blog    26.02.2016

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM  ” WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH”

AKTUALNY data naboru wniosków od 22.01.2016 do 29.04.2016

Dofinansowanie może być udzielone następującym podmiotom:
państwowym jednostkom budżetowym
szkołom wyższym
administracji rządowej oraz nadzorowanym lub podległym jej organom i jednostkom administracyjnym
podmiotom będącym dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wsparcie mogą otrzymać projekty inwestycyjne dotyczące głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych obejmującej takie elementy jak:
ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów,wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
wymiana oświetlenia na energooszczędne;
przebudowa systemów grzewczych (lub podłączenie bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego źródła ciepła);
instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej;
zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
instalacja mikro-kogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;
opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;
instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
instalacja zaworów podpionowych i termostatów, tworzenie zielonych dachów i ?żyjących, zielonych ścian?;
przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego;
modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 85 % z zastrzeżeniem zapisów  metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania

 

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta