Aktualności / Blog

NOWY NABÓR-” PIENIĄDZE NA START” MARZEC – POLSKA WSCHODNIA, PODKARPACIE

w Blog    22.02.2016

” POPW 1.1 – Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Polska Wschodnia”

NA
„rozpoczęcie działalności startupu na rynku, w tym:
usługi niezbędne do uruchomienia sprzedaży i dystrybucji produktów
oraz realizacja modelu biznesowego.”

poziom dofinansowania 85%

Minimalny wkład własny 15%

Wartość projektu minimum 50 tys. zł

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie dla MMŚP
w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020,
Poddziałanie 1.4.1. Dotacje Bezpośrednie.

Nabór wniosków trwa w okresie 19.01.2016- 31.03.2016,
wsparcie dotyczy projektów mających na celu rozwój MMŚP
poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
możliwa wartość dofinansowania wydatków kwalifikowanych od 100 000 zł do 10 000 000 zł,
maksymalny poziom dofinansowania w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw – 70% wydatków kwalifikowanych,
średnich ? 60% wydatków kwalifikowanych.

KATEgorie

ostatnie posty

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Środki na podstawową opiekę zdrowotną

Cel naboru: Celem programu ...

21.02.2022

Środki Dla Start-up

Jeśli szukasz środków na ...

04.11.2021

Popularne tagi

Zadzwoń do konsultanta