Aktualności / Blog

NOWY NABÓR-” PIENIĄDZE NA START” MARZEC – POLSKA WSCHODNIA, PODKARPACIE

w Blog    22.02.2016

” POPW 1.1 – Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Polska Wschodnia”

NA
„rozpoczęcie działalności startupu na rynku, w tym:
usługi niezbędne do uruchomienia sprzedaży i dystrybucji produktów
oraz realizacja modelu biznesowego.”

poziom dofinansowania 85%

Minimalny wkład własny 15%

Wartość projektu minimum 50 tys. zł

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie dla MMŚP
w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020,
Poddziałanie 1.4.1. Dotacje Bezpośrednie.

Nabór wniosków trwa w okresie 19.01.2016- 31.03.2016,
wsparcie dotyczy projektów mających na celu rozwój MMŚP
poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
możliwa wartość dofinansowania wydatków kwalifikowanych od 100 000 zł do 10 000 000 zł,
maksymalny poziom dofinansowania w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw – 70% wydatków kwalifikowanych,
średnich ? 60% wydatków kwalifikowanych.

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta