Aktualności / Blog

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM-Szybka ścieżka: dotacje na B+R dla małych i średnich przedsiębiorstw …

w Blog    14.03.2016

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM-Szybka ścieżka: dotacje na B+R dla małych i średnich przedsiębiorstw …

AKTUALNY PO IR1.1.1 CAŁA POLSKA
Szybka ścieżka: dotacje na B+R dla małych i średnich przedsiębiorstw od 02.03.2015 do 29.07.2016r.

Region cała Polska
Wsparcie do 86 000 000 PLN
Refundacja do 80 %

Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Szybka Ścieżka
Program badawczy ? badania i rozwój mające na celu opracowanie prototypu nowego produktu:

W działaniu finansowane są projekty badawcze dedykowane wypracowaniu komercyjnych rozwiązań o globalnej skali innowacyjności.

W ramach działania PO IR 1.1.1 ?Szybka Ścieżka? można sfinansować badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzące do opracowania prototypu innowacyjnego produktu.

Co można sfinansować?
Wynagrodzenia pracowników badawczych, usługi B+R zakupione od instytucji badawczej wpisanej na listę MNiSW z oceną parametryczną co najmniej B, koszty ogólne w wysokości 17% kosztów kwalifikowanych.
Szczegółowy zakres wydatków:
? Wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)
? Usługi badawcze (prace zlecone instytucji badawczej o ocenie parametrycznej co najmniej B)

Zakup i eksploatacja aparatury badawczej (tylko amortyzacja w okresie projektu)
? Materiały, sprzęt laboratoryjny, powierzchnia laboratoryjna

Promocja (1% kosztów kwalifikowanych)

Audyt zewnętrzny projektu

Koszty ogólne ? ryczałt 17% pozostałych kosztów kwalifikowanych
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych 2 miliony PLN.
5 milionów w woj. mazowieckim.
2.2 Poziom dofinansowania
Badania przemysłowe ? do 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw,
75% dla średnich przedsiębiorstw.

Prace rozwojowe ? do 60% dla mikro i małych przedsiębiorstw,
50% dla średnich przedsiębiorstw.
Średnio dla średniego przedsiębiorstwa ? 60-70% wartości kosztów kwalifikowanych.

KATEgorie

ostatnie posty

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Środki na podstawową opiekę zdrowotną

Cel naboru: Celem programu ...

21.02.2022

Środki Dla Start-up

Jeśli szukasz środków na ...

04.11.2021

Popularne tagi

Zadzwoń do konsultanta