Aktualności / Blog

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM-Szybka ścieżka: dotacje na B+R dla małych i średnich przedsiębiorstw …

w Blog    14.03.2016

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM-Szybka ścieżka: dotacje na B+R dla małych i średnich przedsiębiorstw …

AKTUALNY PO IR1.1.1 CAŁA POLSKA
Szybka ścieżka: dotacje na B+R dla małych i średnich przedsiębiorstw od 02.03.2015 do 29.07.2016r.

Region cała Polska
Wsparcie do 86 000 000 PLN
Refundacja do 80 %

Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Szybka Ścieżka
Program badawczy ? badania i rozwój mające na celu opracowanie prototypu nowego produktu:

W działaniu finansowane są projekty badawcze dedykowane wypracowaniu komercyjnych rozwiązań o globalnej skali innowacyjności.

W ramach działania PO IR 1.1.1 ?Szybka Ścieżka? można sfinansować badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzące do opracowania prototypu innowacyjnego produktu.

Co można sfinansować?
Wynagrodzenia pracowników badawczych, usługi B+R zakupione od instytucji badawczej wpisanej na listę MNiSW z oceną parametryczną co najmniej B, koszty ogólne w wysokości 17% kosztów kwalifikowanych.
Szczegółowy zakres wydatków:
? Wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)
? Usługi badawcze (prace zlecone instytucji badawczej o ocenie parametrycznej co najmniej B)

Zakup i eksploatacja aparatury badawczej (tylko amortyzacja w okresie projektu)
? Materiały, sprzęt laboratoryjny, powierzchnia laboratoryjna

Promocja (1% kosztów kwalifikowanych)

Audyt zewnętrzny projektu

Koszty ogólne ? ryczałt 17% pozostałych kosztów kwalifikowanych
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych 2 miliony PLN.
5 milionów w woj. mazowieckim.
2.2 Poziom dofinansowania
Badania przemysłowe ? do 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw,
75% dla średnich przedsiębiorstw.

Prace rozwojowe ? do 60% dla mikro i małych przedsiębiorstw,
50% dla średnich przedsiębiorstw.
Średnio dla średniego przedsiębiorstwa ? 60-70% wartości kosztów kwalifikowanych.

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta