Aktualności / Aktualności Blog

PO IG 8.2 – warunkowa lista rankingowa

w Aktualności Blog    05.09.2014

Instytucja Zarządzająca zatwierdziła warunkową listę rankingową projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach I naboru przeprowadzonego w 2014 roku dla Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B PO IG. Na przedmiotowej liście znalazło się 288 projektów, które w wyniku pierwotnej oceny merytorycznej fakultatywnej uzyskały co najmniej 40 punktów, lecz nie zostały wcześniej objęte dofinansowaniem (punktacja poniżej 68 punktów) i których łączna rekomendowana kwota wynosi 137 960 738,31 PLN. Dodatkowo informujemy, iż projekty mieszczące się w ww. zakresie punktów po dokonanej autokontroli, w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu, będą kierowane do warunkowego zatwierdzenia w ramach osobnej listy uzupełniającej.

 

Na terenie województwa małopolskiego do dofinansowania rekomendowano 21 wniosków na łączną kwotę 7 485 513,30 PLN.

 

Źródło www.marr.pl

KATEgorie

ostatnie posty

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Środki na podstawową opiekę zdrowotną

Cel naboru: Celem programu ...

21.02.2022

Środki Dla Start-up

Jeśli szukasz środków na ...

04.11.2021

Popularne tagi

Zadzwoń do konsultanta