Aktualności / Blog

PRZEŁOM ROKU 2016/2017 SPRAWDŹ NOWE DOTACJE DLA SIEBIE LUB SWOJEJ FIRMY

w Blog    16.12.2016

PONIŻEJ NIEKTÓRE  Z SZEROKIEJ OFERTY DOTACYJNEJ  NA TERENIE POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW !!

 DOLNOŚLĄSKIE

1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Planowany od 09.01.2017 do 15.03.2017

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Planowany od 31.12.2016 do 01.03.2017

3. Innowacyjne przedsiębiorstwa, Planowany od 02.01.2017 do 02.03.201

4. Infrastruktura ratownictwa medycznego – wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych (regiony słabiej rozwinięte), Planowany od 30.12.2016 do 31.01.2017

5. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw / 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych ? Go to Brand, Inteligentny Rozwój .Planowany od 12.01.2017 do 13.02.2017

6. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Infrastruktura i Środowisko .   Planowany od 09.01.2017 do 15.03.2017

7. Godzenie życia zawodowego i prywatnego. PLANOWANY data naboru wniosków od 13.01.2017 do 26.01.2017

KUJAWSKO-POMORSKIE

 1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, .Planowany od 30.12.2016 do 28.04.2017
 2. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Planowany od 30.12.2016 do 30.06.2017
 3. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej.Planowany od 30.12.2016 do 31.01.2017
 4. Ochrona przyrody Kujawsko-pomorskiego .Planowany od 30.12.2016 do 31.05.2017
 5. Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy,  Kujawsko-pomorskiego,Planowany od 30.12.2016 do 13.01.2017
 6. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych / Rozwój usług społecznych.Planowany od 30.12.2016 do 20.01.2017
 7. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie /  Wsparcie dostępu do usług rozwojowych.Planowany od 19.12.2016 do 28.02.2017

LUBELSKIE

 

 1. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw / 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych ? Go to Brand, Inteligentny Rozwój. Planowany od 12.01.2017 do 13.02.2017
 2. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Infrastruktura i Środowisko. Planowany od 09.01.2017 do 15.03.2017
 3. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, Infrastruktura i Środowisko.Planowany od 31.12.2016 do 01.03.2017
 4. Kształcenie zawodowe,woj.  Lubelskie . Planowany od 30.12.2016 do 31.01.2017
 5. Ekonomia społeczna,  Lubelskie.Planowany od 30.12.2016 do 31.01.2017
 6. Usługi społeczne i zdrowotne, woj.Lubelskiego . Planowany od 30.12.2016 do 31.01.2017
 7. Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, woj. Lubelskiego.Planowany od 30.12.2016 do 30.01.2017

LUBUSKIE

 1. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw / Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych ? Go to Brand, Inteligentny Rozwój. Planowany od 12.01.2017 do 13.02.2017
 2.  Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.Planowany od 09.01.2017 do 15.03.2017
 3. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Planowany od 31.12.2016 do 01.03.2017
 4. Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych /  Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych. Planowany od 04.01.2017 do 11.01.2017
 5. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego /  Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego. Planowany od 30.12.2016 do 09.01.2017
 6. Efektywność energetyczna / Efektywność energetyczna.Planowany od 30.12.2016 do 09.01.2017
 7.  Infrastruktura ratownictwa medycznego – wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych (regiony słabiej rozwinięte). Planowany od 30.12.2016 do 31.01.2017
 8. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (4 konkurs), Polska Cyfrowa. Planowany od 30.12.2016 do 28.02.2017

Łódzkie

 1. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym / Usługi społeczne i zdrowotne, Łódzkiego, Planowany od 01.03.2017 do 31.03.2017
 2. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw / Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych ? Go to Brand, Inteligentny Rozwój. Planowany od 12.01.2017 do 13.02.2017
 3. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Infrastruktura i Środowisko. Planowany od 09.01.2017 do 15.03.2017
 4. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw / 10.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników,  Łódzkiego. Planowany od 19.01.2017 do 30.01.2017
 5. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, Infrastruktura i Środowisko. Planowany od 31.12.2016 do 01.03.2017
 6. Infrastruktura ochrony zdrowia, Łódzkiego. Planowany od 30.12.2016 do 10.02.2017
 7. Infrastruktura ochrony zdrowia,  Łódzkiego. Planowany od 30.12.2016 do 10.02.2017
 8. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (4 konkurs), Polska Cyfrowa. Planowany od 30.12.2016 do 28.02.2017

MAŁOPOLSKIE

 1. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw / Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych ? Go to Brand, Inteligentny Rozwój. Planowany od 12.01.2017 do 13.02.2017
 2. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Infrastruktura i Środowisko. Planowany od 09.01.2017 do 15.03.2017
 3. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, Infrastruktura i Środowisko. Planowany od 31.12.2016 do 01.03.2017
 4. Rozwój kształcenia ogólnego / Wychowanie Przedszkole ? Małopolskiego. Planowany od 31.12.2016 do 28.02.2017
 5. Rozwój kształcenia ogólnego / 10.1.1 Wychowanie Przedszkole ? Małopolskiego. Planowany od 31.12.2016 do 01.02.2017
 6. Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP / 3.4.5 Bony na doradztwo, RPO Małopolskiego.Planowany od 31.12.2016 do 28.02.2017
 7. Dotacje dla MSP,  Małopolskiego.Planowany od 31.12.2016 do 21.02.2017
 8.  Infrastruktura ratownictwa medycznego – wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych (regiony słabiej rozwinięte), Infrastruktura i Środowisko. Planowany od 30.12.2016 do 31.01.2017
 9. Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP / 3.4.3 Dotacje dla MSP ? wczesna faza rozwoju,woj. Małopolskiego.Planowany od 31.12.2016 do 21.02.2017

MAZOWIECKIE

1.Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw / 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych ? Go to Brand, Inteligentny Rozwój. Planowany od 12.01.2017 do 13.02.2017

2. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Infrastruktura i Środowisko.Planowany od 09.01.2017 do 15.03.2017

3.Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, Infrastruktura i Środowisko. Planowany od 31.12.2016 do 01.03.2017

4. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej / 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, woj. Mazowieckiego. Planowany od 30.12.2016 do 31.01.2017

5. Infrastruktura ratownictwa medycznego – wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych (region lepiej rozwinięty), Infrastruktura i Środowisko.Planowany od 30.12.2016 do 31.01.2017

6. Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, woj.  Mazowieckiego.Planowany od 30.12.2016 do 31.03.2017

7. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych – konkurs wielozakresowy (region lepiej rozwinięty), Infrastruktura i Środowisko.Planowany od 31.12.2016 do 31.03.201 . Planowany od 29.12.2016 do 23.01.2017

INFORMACJE NA TEMAT DOTACJI Z INNYCH WOJEWÓDZTW W NASTĘPNYCH AKTUALNOŚCIACH.

JEŻELI NIE ZNALAZŁEŚ INFORMACJI O DOTACJACH W  SWOIM WOJEWÓDZTWIE ZADZWOŃ !!

NASI DORADCY UDZIELA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA INTERESUJĄCE CIĘ PYTANIA!!!

MOŻESZ RÓWNIEŻ SAMODZIELNIE WYPEŁNIĆ AUDYT NA NASZEJ STRONIE  – DORADCA DO CIEBIE ODDZWONI.

Telefon kontaktowy dla Klientów:

Pon.-Pt 8:00-17.30 

Aneta  535044842 , Janina 723067667 Aleksandra 666350924, Joanna 690443966

*

Pon.-Pt 17:30-22:30  

 Łukasz  606986561

*

 E-mail: biuro@dot24.eu

lub wypełnij samodzielnie „AUDYT”  na naszej stronie oddzwonimy 

KONTAKT DLA MEDIÓW

725011511

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta