Aktualności / Blog

PRZEŁOM ROKU 2016/2017 SPRAWDŹ NOWE DOTACJE DLA SIEBIE LUB SWOJEJ FIRMY

w Blog    16.12.2016

PONIŻEJ NIEKTÓRE  Z SZEROKIEJ OFERTY DOTACYJNEJ  NA TERENIE POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTW !!

 DOLNOŚLĄSKIE

1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Planowany od 09.01.2017 do 15.03.2017

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Planowany od 31.12.2016 do 01.03.2017

3. Innowacyjne przedsiębiorstwa, Planowany od 02.01.2017 do 02.03.201

4. Infrastruktura ratownictwa medycznego – wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych (regiony słabiej rozwinięte), Planowany od 30.12.2016 do 31.01.2017

5. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw / 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych ? Go to Brand, Inteligentny Rozwój .Planowany od 12.01.2017 do 13.02.2017

6. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Infrastruktura i Środowisko .   Planowany od 09.01.2017 do 15.03.2017

7. Godzenie życia zawodowego i prywatnego. PLANOWANY data naboru wniosków od 13.01.2017 do 26.01.2017

KUJAWSKO-POMORSKIE

 1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, .Planowany od 30.12.2016 do 28.04.2017
 2. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną. Planowany od 30.12.2016 do 30.06.2017
 3. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej.Planowany od 30.12.2016 do 31.01.2017
 4. Ochrona przyrody Kujawsko-pomorskiego .Planowany od 30.12.2016 do 31.05.2017
 5. Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy,  Kujawsko-pomorskiego,Planowany od 30.12.2016 do 13.01.2017
 6. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych / Rozwój usług społecznych.Planowany od 30.12.2016 do 20.01.2017
 7. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie /  Wsparcie dostępu do usług rozwojowych.Planowany od 19.12.2016 do 28.02.2017

LUBELSKIE

 

 1. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw / 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych ? Go to Brand, Inteligentny Rozwój. Planowany od 12.01.2017 do 13.02.2017
 2. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Infrastruktura i Środowisko. Planowany od 09.01.2017 do 15.03.2017
 3. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, Infrastruktura i Środowisko.Planowany od 31.12.2016 do 01.03.2017
 4. Kształcenie zawodowe,woj.  Lubelskie . Planowany od 30.12.2016 do 31.01.2017
 5. Ekonomia społeczna,  Lubelskie.Planowany od 30.12.2016 do 31.01.2017
 6. Usługi społeczne i zdrowotne, woj.Lubelskiego . Planowany od 30.12.2016 do 31.01.2017
 7. Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, woj. Lubelskiego.Planowany od 30.12.2016 do 30.01.2017

LUBUSKIE

 1. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw / Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych ? Go to Brand, Inteligentny Rozwój. Planowany od 12.01.2017 do 13.02.2017
 2.  Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.Planowany od 09.01.2017 do 15.03.2017
 3. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Planowany od 31.12.2016 do 01.03.2017
 4. Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych /  Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych. Planowany od 04.01.2017 do 11.01.2017
 5. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego /  Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego. Planowany od 30.12.2016 do 09.01.2017
 6. Efektywność energetyczna / Efektywność energetyczna.Planowany od 30.12.2016 do 09.01.2017
 7.  Infrastruktura ratownictwa medycznego – wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych (regiony słabiej rozwinięte). Planowany od 30.12.2016 do 31.01.2017
 8. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (4 konkurs), Polska Cyfrowa. Planowany od 30.12.2016 do 28.02.2017

Łódzkie

 1. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym / Usługi społeczne i zdrowotne, Łódzkiego, Planowany od 01.03.2017 do 31.03.2017
 2. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw / Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych ? Go to Brand, Inteligentny Rozwój. Planowany od 12.01.2017 do 13.02.2017
 3. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Infrastruktura i Środowisko. Planowany od 09.01.2017 do 15.03.2017
 4. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw / 10.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników,  Łódzkiego. Planowany od 19.01.2017 do 30.01.2017
 5. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, Infrastruktura i Środowisko. Planowany od 31.12.2016 do 01.03.2017
 6. Infrastruktura ochrony zdrowia, Łódzkiego. Planowany od 30.12.2016 do 10.02.2017
 7. Infrastruktura ochrony zdrowia,  Łódzkiego. Planowany od 30.12.2016 do 10.02.2017
 8. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (4 konkurs), Polska Cyfrowa. Planowany od 30.12.2016 do 28.02.2017

MAŁOPOLSKIE

 1. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw / Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych ? Go to Brand, Inteligentny Rozwój. Planowany od 12.01.2017 do 13.02.2017
 2. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Infrastruktura i Środowisko. Planowany od 09.01.2017 do 15.03.2017
 3. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, Infrastruktura i Środowisko. Planowany od 31.12.2016 do 01.03.2017
 4. Rozwój kształcenia ogólnego / Wychowanie Przedszkole ? Małopolskiego. Planowany od 31.12.2016 do 28.02.2017
 5. Rozwój kształcenia ogólnego / 10.1.1 Wychowanie Przedszkole ? Małopolskiego. Planowany od 31.12.2016 do 01.02.2017
 6. Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP / 3.4.5 Bony na doradztwo, RPO Małopolskiego.Planowany od 31.12.2016 do 28.02.2017
 7. Dotacje dla MSP,  Małopolskiego.Planowany od 31.12.2016 do 21.02.2017
 8.  Infrastruktura ratownictwa medycznego – wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych (regiony słabiej rozwinięte), Infrastruktura i Środowisko. Planowany od 30.12.2016 do 31.01.2017
 9. Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP / 3.4.3 Dotacje dla MSP ? wczesna faza rozwoju,woj. Małopolskiego.Planowany od 31.12.2016 do 21.02.2017

MAZOWIECKIE

1.Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw / 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych ? Go to Brand, Inteligentny Rozwój. Planowany od 12.01.2017 do 13.02.2017

2. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Infrastruktura i Środowisko.Planowany od 09.01.2017 do 15.03.2017

3.Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, Infrastruktura i Środowisko. Planowany od 31.12.2016 do 01.03.2017

4. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej / 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, woj. Mazowieckiego. Planowany od 30.12.2016 do 31.01.2017

5. Infrastruktura ratownictwa medycznego – wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych (region lepiej rozwinięty), Infrastruktura i Środowisko.Planowany od 30.12.2016 do 31.01.2017

6. Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, woj.  Mazowieckiego.Planowany od 30.12.2016 do 31.03.2017

7. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych – konkurs wielozakresowy (region lepiej rozwinięty), Infrastruktura i Środowisko.Planowany od 31.12.2016 do 31.03.201 . Planowany od 29.12.2016 do 23.01.2017

INFORMACJE NA TEMAT DOTACJI Z INNYCH WOJEWÓDZTW W NASTĘPNYCH AKTUALNOŚCIACH.

JEŻELI NIE ZNALAZŁEŚ INFORMACJI O DOTACJACH W  SWOIM WOJEWÓDZTWIE ZADZWOŃ !!

NASI DORADCY UDZIELA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA INTERESUJĄCE CIĘ PYTANIA!!!

MOŻESZ RÓWNIEŻ SAMODZIELNIE WYPEŁNIĆ AUDYT NA NASZEJ STRONIE  – DORADCA DO CIEBIE ODDZWONI.

Telefon kontaktowy dla Klientów:

Pon.-Pt 8:00-17.30 

Aneta  535044842 , Janina 723067667 Aleksandra 666350924, Joanna 690443966

*

Pon.-Pt 17:30-22:30  

 Łukasz  606986561

*

 E-mail: biuro@dot24.eu

lub wypełnij samodzielnie „AUDYT”  na naszej stronie oddzwonimy 

KONTAKT DLA MEDIÓW

725011511

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta