Aktualności / Blog

Rozwój produktów i usług w MŚP Dolnośląskie

w Blog    20.11.2015

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP
Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP ? Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014?2020 (RPO WD) ? realizowane w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP jako cel główny wskazuje zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP
Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP realizowane jest za pośrednictwem 2 poddziałań, skierowanych do różnych grup Beneficjentów oraz wskazuje różne typy projektów im dedykowanych:
Poddziałanie nr 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP ? konkursy horyzontalne
Poddziałanie nr 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP ? ZIT AW
Typy projektów:
W ramach działania realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie inwestycyjne (dotacyjne) i instrumenty finansowe.
Końcowy podział typów projektów na dotacje i zwrotne instrumenty finansowe ? do uzupełnienia po ewaluacji ex-ante IF i decyzji ZW w tym zakresie.
W ramach dotacji:
1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP, np.:
wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.
W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwa będzie także dofinanowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).
W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:
realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;
wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny;
1.5.B. Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach) wynikających m.in. z działania 1.2 (wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa).
W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:
wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny;
wsparcie na inwestycje prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko (ograniczające negatywne skutki środowiskowe).
W ramach zwrotnych instrumentów finansowych:
1.5.C. Wsparcie dotyczące zwiększenia konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, np:
a) wsparcie na rozwój/rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa (MSP) np.:
poprzez zakup sprzętu produkcyjnego, nowoczesnych maszyn i urządzeń;
poprzez inwestycje prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.
b) wsparcie na inwestycje prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko (ograniczające negatywne skutki środowiskowe), np.:
ograniczające materiało- i wodochłonność procesu produkcyjnego);
wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii) z wyłączeniem wprowadzenia technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie.
Beneficjenci:
W zakresie projektów typu 1.5.A. i 1.5 B:
MŚP
zgrupowania i partnerstwa MŚP
W zakresie projektów typu 1.5.C.:
podmiot/-y wdrażający instrument finansowy.
Instytucja Pośrednicząca:
Poddziałanie nr 1.5.1 ? Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
Poddziałanie nr 1.5.2 ? Związek ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej
Maksymalny poziom wsparcia:
Zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.
Minimalna i maksymalna wartość projektu:
W przypadku dotacji:
– dla projektów dotyczących wdrożenia prac B+R w działalności przedsiębiorstwa ? maksymalna wartość projektu: 25 mln PLN
Planowany termin naboru:
opublikowanie ogłoszenia o konkursie:wrzesień 2015 ? Poddziałanie 1.5.1 ? horyzontalne ? 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta