Aktualności / Blog

Środki Dla Start-up

w Blog    04.11.2021

Jeśli szukasz środków na sfinansowanie nowatorskiego projektu, to dobrze trafiłeś. Pragniemy przedstawić pięć wybranych źródeł finansowania, dzięki którym wdrożysz innowacyjne rozwiązania w swojej firmie lub założysz działalność gospodarczą opartą na nowoczesnych podstawach funkcjonowania. 

1) Platformy startowe 

Pierwszym źródłem finansowania są tzw. „Platformy startowe”. Pomoc oferowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości bazuje na dwóch etapach. Pierwszy, czyli „Inkubacja” dotyczy eksperckiej pomocy w ramach której rozwiniesz swój pomysł na biznes. Zatem inkubacja to usługi podstawowe i specjalistyczne, dzięki którym pomysł może przekształcić się w gotowy model biznesowy. Na inkubację składa się: 

– pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia, 

– specjalistyczne usługi indywidualnie dopasowane do pomysłu, warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu, 

– mentoring, 

– obsługa księgowa, podatkowa i prawna, 

– pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej, 

– zapewnienie powierzchni biurowej do rozwoju startupu. 

– oraz inne usługi (ich katalog jest otwarty) 

Start-up działający w Polsce Wschodniej może skorzystać z okresu inkubacji(tj. z województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko mazurskiego). 

Nabór prowadzony jest w rundach. Na chwilę obecną zaplanowano, że ostatni okres inkubacji zakończy się 31.08.2022 r. 

W ramach inkubacji oferowana jest wiedza, a nie środki finansowe, ale po uczestnictwie w inkubacji podmiot może starać się o środki w ramach drugiego etapu platform startowych, tj. „Rozwoju Startupów w Polsce Wschodniej”. 

2) Rozwój Startupów w Polsce Wschodnie

O finansowanie w ramach konkursu „Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej” mogą starać się przedsiębiorcy, którzy zakończyli program inkubacji w ramach platform startowych

Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu przedsiębiorstwa typu start-up – dotacja na początkową działalność firmy. Etap ten obejmuje wsparcie związane z wejściem produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizację modelu biznesowego, opracowanego i przetestowanego w ramach Platformy startowej. 

Strona 1 z 4 

Przedsiębiorcy muszą działać na terenie jednego z województw zaliczanych do Polski Wschodniej

Można otrzymać do 1 mln . Intensywność wsparcia wynosi do 85% wartości projektu. Na program przeznaczono łącznie 390 mln zł. 

Nabór trwa do 30 grudnia 2021 roku. Jest prowadzony w rundach. Obecnie trwa przedostatnia tj. 16 runda, która zakończy się 10.11.2021 r. 

Dofinansowanie można przeznaczyć na: 

– zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, 

– wynagrodzenie pracy personelu projektu, 

– zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych 

– organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej. 

3) Venture Capital 

Kilka informacji o kolejnym źródle finansowania tj. o Venture Capital. Mówiąc najprościej to środki finansowe w zamian w zamian za udziały. Największym podmiotem, który inwestuje w tego typu fundusze jest PFR Ventures. 

Precyzując, PFR Venture nie udostępnia środków. Poprzez swoje programy inwestuje on kapitał w inne fundusze, które zajmują się udzielaniem finansowania młodym, innowacyjnym firmom. PFR Ventures to siedem funduszy. Środki na nie pochodzą przede wszystkim z UE lub Funduszu Szwajcarskiego. PFR Ventures pośrednio zainwestował w 400 firm oraz w ponad 50 funduszy. Zarządza środkami w wysokości 3 mld zł. 

Na finansowanie ze środków z PFR Ventures mogą liczyć: 

– zespoły dopiero pracujące nad swoim produktem, 

– firmy, które poszukują pieniędzy na B+R, 

– podmioty, które chcą podbić rynki zagraniczne. W ramach Venture Capital finansowane są m.in.: 

– podmioty działające w branżach związanych z ekologią, OZE, wykorzystujące czyste technologie (np. PFR Green Hub FoF), 

– młode spółki technologiczne (np. PFR NCBR CVC), 

– spółki z sektora MŚP pracujące nad projektami badawczo-rozwojowymi (np. PFR Otwarte Innowacje). 

Strona 2 z 4 

4) Granty na Eurogranty 

Celem konkursu „Granty na Eurogranty” jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej. 

Aby ubiegać się o dofinansowanie muszą znane bwarunki danego konkursu („eurograntu”). Należy dodać, że o finansowanie mogą starać się wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Maksymalnie można pozyskać kwotę 280 060 zł – jeśli o finansowanie podmiot stara się samodzielnie i ponadto wymagane jest opracowanie studium wykonalności. W ramach konsorcjum kwota ta jest niższa i wynosi 239 310 zł. W przypadku, gdy nie wymaga się opracowania studium wykonalności maksymalna kwota wynosi 64 000 zł (jednostka wnioskuje samodzielnie) lub 23 250 zł (wniosek składa konsorcjum). Warto nadmienić także, że finansowaniu podlega do 100% kosztów kwalifikowanych. 

Nabór przeprowadzany w rundach. Ostatnia tura (tj. piąta) kończy się 27 stycznia 2022 r. Obecnie trwa 4 runda. 

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na

– sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt, 

– sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności, 

– organizację spotkań (np. koszty poszukiwania partnerów projektu w Polsce i zagranicą, koszty podróży służbowych), 

– przygotowanie wniosku o Eurogrant oraz na jego ewentualną korektę 

– pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu 

– sfinansowanie kosztów związanych z prezentacją wniosku o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu. 

tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej 

– na sfinansowanie kosztów organizatorowi konkursu 

5) Granty na transfer technologi

Sieć Otwartych Technologii (SOI) oferuje granty na transfer technologii, z których mogą skorzystać mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa. 

Pozyskać można do 200 tys. euro. W ramach otrzymanych środków można pokryć do 70% kosztów kwalifikowanych. Niemniej jednak wielkość refinansowania uzależniona jest od lokalizacji (a dokładniej województwa), a także od wielkości przedsiębiorstwa. Najbardziej 

Strona 3 z4 

preferowane są mikro i małe przedsiębiorstwa działające na terenie Polski Wschodniej. Budżet konkursu wynosi 5,5 mln zł. 

Obecnie trwa konkurs nr 5, który zakończy się 15 grudnia 2021 r. 

Pozyskany kapitał można wydać m.in. na: 

– patenty, wzory użytkowe i przemysłowe oraz koszty ich zgłoszenia, 

– prawa autorskie do oprogramowania, 

– prawa do chronionych odmian roślin, 

– topografię układów scalonych, 

– know-how. 

6) Nowa perspektywa 

Obecnie zarysowano jedynie, jak będzie wyglądała pomoc dla innowacyjnych firm w ramach nowej perspektywy. Dlatego już teraz można stwierdzić, że uruchomione będą nowe programy, a część obecnych projektów będzie kontynuowana. 

Planuje się udostępnienie 7,9 mld euro w ramach programu FENG (następca POIR), czyli Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Aż 4,4 mld euro z tej kwoty to środki na modułowe projekty związane z inicjowaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w firmach. 

Ponadto 2,5 mld euro unijnych funduszy popłynie dla Polski Wschodniej (FEPW) z czego 0,5 mld euro zarezerwowano na wsparcie przedsiębiorczości i innowacji. Przewiduje się również kontynuację zaprezentowanych Platform Startowych. Należy spodziewać się, że to nie koniec wsparcia oferowanego innowacyjnym przedsiębiorcom. 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o źródłach finansowania. Jesteśmy gotowi sporządzić dla Ciebie kompletną dokumentację, abyś mógł wdrożyć innowacyjne rozwiązania w swojej firmie. 

https://dot24.eu/

start-up

Strona 4 z4 

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta