Aktualności / Blog

Środki na podstawową opiekę zdrowotną

w Blog    21.02.2022

Cel naboru:

Celem programu „Dostępność plus dla zdrowia” jest wsparcie grantowe placówek POZ, ukierunkowane na poprawę dostępności tych placówek w zakresie architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Suma udostępnionych środków:

73 000 000 zł.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o grant:

Wnioskodawcą może być świadczeniodawca udzielający, na dzień składania Wniosku, w placówce medycznej (wymagana zawarta umowa z NFZ), w której planowana jest realizacja Przedsięwzięcia, świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w trzech zakresach: „świadczenia lekarza POZ”, „świadczenia pielęgniarki POZ” i „świadczenia położnej POZ”.

Ww. świadczenia muszą być udzielane na podstawie umowy bezpośrednio zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia lub na podstawie umowy zawartej przez Wnioskodawcę z innym świadczeniodawcą posiadającym umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Termin i miejsce składania wniosków:

– nabór ciągły

– od 31.01.2022 r. do momentu wyczerpania się środków i zamknięcia naboru

– jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2022 r.

Wartość grantu:

– minimalna wartość grantu, o którą można wnioskować: 150 000 zł.

– maksymalna wartość grantu, o którą można wnioskować: 720 000 zł.

W ramach grantu obowiązują dwa ograniczenia procentowe – limit dotyczący wydatków należących do kategorii cross-financingu (40%) oraz limit odnoszący się do łącznej wartości wydatków należących do kategorii cross-financingu i środków trwałych (70%).

Okres realizacji Przedsięwzięcia:

– do 18 miesięcy

– nie później niż do 31.08.2023 r.

Wartość dofinansowania:

– 100%.

– nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego.

Na co można przeznaczyć środki: wydatków:

Realizacja zadań odnoszących się do trzech zakresów dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

W ramach dostępności architektonicznej można sfinansować budowę /zakup m.in.:

– dojścia do budynków z głównych ciągów komunikacyjnych

– schody terenowe

– dojścia z przystanku do budynku

– schody zewnętrzne

– miejsca postojowe

– pochylnia zewnętrzna

– podnośnik schodowy/pionowy

– dźwig osobowy

– punkt rejestracji / informacji

– gabinety lekarskie/zabiegowe

– toalety

W ramach dostępności cyfrowej sfinansować można m.in.:

– strona internetowa, dostępność do aplikacji mobilnych

– systemy wspomagające obsługę pacjentów

– wzmocnienie kompetencji cyfrowych personelu

W ramach dostępności informacyjno-komunikacyjnej sfinansować można m.in.:

– utworzenie i utrzymanie wsparcia komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie narządów słuchu i mowy, zakres ustawy o dostępności

– rozwiązania techniczne wspierające osoby ze szczególnymi potrzebami w zakresie narządów słuchu i mowy

– organizacja i procedury zapewniające dostępność placówki osobom ze szczególnymi potrzebami

– monitorowanie grupy pacjentów ze szczególnymi potrzebami w celu zapewnienia dostępności i aktualizacji standardów w zakresie dostępności

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta