Aktualności / Blog

Środki na podstawową opiekę zdrowotną

w Blog    21.02.2022

Cel naboru:

Celem programu „Dostępność plus dla zdrowia” jest wsparcie grantowe placówek POZ, ukierunkowane na poprawę dostępności tych placówek w zakresie architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Suma udostępnionych środków:

73 000 000 zł.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o grant:

Wnioskodawcą może być świadczeniodawca udzielający, na dzień składania Wniosku, w placówce medycznej (wymagana zawarta umowa z NFZ), w której planowana jest realizacja Przedsięwzięcia, świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w trzech zakresach: „świadczenia lekarza POZ”, „świadczenia pielęgniarki POZ” i „świadczenia położnej POZ”.

Ww. świadczenia muszą być udzielane na podstawie umowy bezpośrednio zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia lub na podstawie umowy zawartej przez Wnioskodawcę z innym świadczeniodawcą posiadającym umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Termin i miejsce składania wniosków:

– nabór ciągły

– od 31.01.2022 r. do momentu wyczerpania się środków i zamknięcia naboru

– jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2022 r.

Wartość grantu:

– minimalna wartość grantu, o którą można wnioskować: 150 000 zł.

– maksymalna wartość grantu, o którą można wnioskować: 720 000 zł.

W ramach grantu obowiązują dwa ograniczenia procentowe – limit dotyczący wydatków należących do kategorii cross-financingu (40%) oraz limit odnoszący się do łącznej wartości wydatków należących do kategorii cross-financingu i środków trwałych (70%).

Okres realizacji Przedsięwzięcia:

– do 18 miesięcy

– nie później niż do 31.08.2023 r.

Wartość dofinansowania:

– 100%.

– nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego.

Na co można przeznaczyć środki: wydatków:

Realizacja zadań odnoszących się do trzech zakresów dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

W ramach dostępności architektonicznej można sfinansować budowę /zakup m.in.:

– dojścia do budynków z głównych ciągów komunikacyjnych

– schody terenowe

– dojścia z przystanku do budynku

– schody zewnętrzne

– miejsca postojowe

– pochylnia zewnętrzna

– podnośnik schodowy/pionowy

– dźwig osobowy

– punkt rejestracji / informacji

– gabinety lekarskie/zabiegowe

– toalety

W ramach dostępności cyfrowej sfinansować można m.in.:

– strona internetowa, dostępność do aplikacji mobilnych

– systemy wspomagające obsługę pacjentów

– wzmocnienie kompetencji cyfrowych personelu

W ramach dostępności informacyjno-komunikacyjnej sfinansować można m.in.:

– utworzenie i utrzymanie wsparcia komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie narządów słuchu i mowy, zakres ustawy o dostępności

– rozwiązania techniczne wspierające osoby ze szczególnymi potrzebami w zakresie narządów słuchu i mowy

– organizacja i procedury zapewniające dostępność placówki osobom ze szczególnymi potrzebami

– monitorowanie grupy pacjentów ze szczególnymi potrzebami w celu zapewnienia dostępności i aktualizacji standardów w zakresie dostępności

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta