Aktualności / Blog

Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym !!

w Blog    24.03.2017

Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym,

  •  wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania pomiotów opieki nad dzieckiem do lat 3,

w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach

  • tworzenie warunków dla rozwoju opieki na dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna,

 

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty –

z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą

lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

a. przedsiębiorcy i pracodawcy
b. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
c. jednostki organizacyjne Jednostki Samorządu Terytorialnego
posiadające osobowość prawną
d. partnerzy społeczni i gospodarczy
e. organizacje pozarządowe

Powyższy katalog dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

KATEgorie

ostatnie posty

Popularne tagi

Call Now ButtonZadzwoń do konsultanta