Aktualności / Blog

Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym !!

w Blog    24.03.2017

Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym,

  •  wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania pomiotów opieki nad dzieckiem do lat 3,

w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach

  • tworzenie warunków dla rozwoju opieki na dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna,

 

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty ?

z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą

lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

a. przedsiębiorcy i pracodawcy
b. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
c. jednostki organizacyjne Jednostki Samorządu Terytorialnego
posiadające osobowość prawną
d. partnerzy społeczni i gospodarczy
e. organizacje pozarządowe

Powyższy katalog dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta