Aktualności / Blog

Wsparcie na zatrudnianie osób niepełnosprawnych

w Blog    20.11.2015

Wsparcie na zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Pracodawcy, którzy planują zatrudnić osoby niepełnosprawne, mogą w związku z tym faktem ubiegać się o dofinansowanie .

O tym, z jakich form wsparcia możesz skorzystać, zatrudniając osoby niepełnosprawne, przeczytasz poniżej, a szersze informacje na ten temat są zawarte w poniższym dziale.
Zatrudniając osobę niepełnosprawną, możesz starać się o:
zwrot kosztów:
a) adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób;
b) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
c) zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
d) rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt a-c;
miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonych przez PEFRON);
refundację kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej;
zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej;
zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych;
refundację z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy;
refundację z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy;
refundację z tytułu przyjęcia na przygotowanie zawodowe dorosłych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy.

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta