Aktualności / Blog

Wsparcie na zatrudnianie osób niepełnosprawnych

w Blog    20.11.2015

Wsparcie na zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Pracodawcy, którzy planują zatrudnić osoby niepełnosprawne, mogą w związku z tym faktem ubiegać się o dofinansowanie .

O tym, z jakich form wsparcia możesz skorzystać, zatrudniając osoby niepełnosprawne, przeczytasz poniżej, a szersze informacje na ten temat są zawarte w poniższym dziale.
Zatrudniając osobę niepełnosprawną, możesz starać się o:
zwrot kosztów:
a) adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób;
b) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
c) zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
d) rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt a-c;
miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonych przez PEFRON);
refundację kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej;
zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej;
zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych;
refundację z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy;
refundację z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy;
refundację z tytułu przyjęcia na przygotowanie zawodowe dorosłych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy.

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta