Aktualności / Blog

WSPARCIE W STARCIE JUŻ DZIAŁA !!!

w Blog    13.01.2015

 1. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej – w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (tj. do 75 622,80 zł)

 

dla osób niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:

 1. absolwenci szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego
 2. studentów ostatniego roku studiów wyższych
 3. zarejestrowani bezrobotni

 

 • okres spłaty do 7 lat
 • karencja w spłacie rat do 12 miesięcy
 • oprocentowanie: 0,25 stopy redyskonta weksli NBP, obecnie 0,56 % w skali roku
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki – weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie co najmniej jednej osoby fizycznej

 

 

 

 1. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla zarejestrowanego bezrobotnego, – w maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (tj. do 22 686,84zł) z możliwością częściowego umorzenia

 

1. osoby, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej

2. podmioty prowadzące działalność gospodarczą

3. niepubliczne szkoły

4. niepubliczne przedszkola

5. żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

6. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowość prawną zatrudniające w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 • okres spłaty do 3 lat
 • karencja w spłacie rat do 12 miesięcy
 • oprocentowanie: 0,25 stopy redyskonta weksli NBP, obecnie 0,56 % w skali roku
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki – weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie co najmniej jednej osoby fizycznej

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta