Aktualności / Blog

WSPARCIE W STARCIE JUŻ DZIAŁA !!!

w Blog    13.01.2015

 1. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej – w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (tj. do 75 622,80 zł)

 

dla osób niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:

 1. absolwenci szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego
 2. studentów ostatniego roku studiów wyższych
 3. zarejestrowani bezrobotni

 

 • okres spłaty do 7 lat
 • karencja w spłacie rat do 12 miesięcy
 • oprocentowanie: 0,25 stopy redyskonta weksli NBP, obecnie 0,56 % w skali roku
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki – weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie co najmniej jednej osoby fizycznej

 

 

 

 1. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla zarejestrowanego bezrobotnego, – w maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (tj. do 22 686,84zł) z możliwością częściowego umorzenia

 

1. osoby, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej

2. podmioty prowadzące działalność gospodarczą

3. niepubliczne szkoły

4. niepubliczne przedszkola

5. żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

6. osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowość prawną zatrudniające w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 • okres spłaty do 3 lat
 • karencja w spłacie rat do 12 miesięcy
 • oprocentowanie: 0,25 stopy redyskonta weksli NBP, obecnie 0,56 % w skali roku
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki – weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie co najmniej jednej osoby fizycznej

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta