Aktualności / Blog

ZACHODNIOPOMORSKIE – Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu….

w Blog    24.03.2016

Dofinansowanie dla samorządów z woj. zachodniopomorskiego w 2016r

2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu

Nabór wniosków: 01.08.2016 ? 30.09.2016

Kto może składać wnioski?

? przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transport zbiorowego,

? jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

? jednostki organizacyjne jst,

? organizacje pozarządowe,

? państwowe jednostki budżetowe,

? przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania

? 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych,

2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu

Nabór wniosków: 01.08.2016 ? 30.09.2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast:

? budowa/rozbudowa centrów przesiadkowych,

? budowa i modernizacja dróg dla rowerów i ciągów komunikacji miejskiej, które będą łączyć poszczególne dzielnice miast z centrami przesiadkowymi oraz które będą alternatywną trasą dojazdu do centrów miast dla transportu indywidualnego,

? inteligentne systemy transportu,

? budowa obiektów ?parkuj i jedź? oraz ?Bike&Ride?.

2. Zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu miejskiego.

? Priorytetowo będzie traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.). Zakup pojazdów o napędzie diesel spełniających normę emisji spalin EURO VI dozwolone jest jedynie jeżeli z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika, że jest to korzystniejsze ekonomicznie i ekologicznie niż zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych.

3. Projekty zwiększające świadomość ekologiczną.

W ramach typu projektu możliwa jest realizacja m. in. :

? modernizacji oświetlenia miejskiego na obszarze miejskim w kierunku jego energooszczędności,

? działania informacyjno-promocyjnych dotyczące np. oszczędności energii, kampanie promujące budownictwo zeroemisyjne oraz niskoemisyjny transport,

? demonstracyjnych projektów z zakresu budownictwa pasywnego, którym towarzyszą działania informacyjno-promocyjne powodujące zmianę nastawienia mieszkańców do oszczędzania energii a tym samym rezygnację w codziennym poruszaniu się po mieście z indywidualnego transportu samochodowego.

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta