Aktualności / Blog

ZACHODNIOPOMORSKIE – Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu….

w Blog    24.03.2016

Dofinansowanie dla samorządów z woj. zachodniopomorskiego w 2016r

2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu

Nabór wniosków: 01.08.2016 ? 30.09.2016

Kto może składać wnioski?

? przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transport zbiorowego,

? jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

? jednostki organizacyjne jst,

? organizacje pozarządowe,

? państwowe jednostki budżetowe,

? przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania

? 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych,

2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu

Nabór wniosków: 01.08.2016 ? 30.09.2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast:

? budowa/rozbudowa centrów przesiadkowych,

? budowa i modernizacja dróg dla rowerów i ciągów komunikacji miejskiej, które będą łączyć poszczególne dzielnice miast z centrami przesiadkowymi oraz które będą alternatywną trasą dojazdu do centrów miast dla transportu indywidualnego,

? inteligentne systemy transportu,

? budowa obiektów ?parkuj i jedź? oraz ?Bike&Ride?.

2. Zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu miejskiego.

? Priorytetowo będzie traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.). Zakup pojazdów o napędzie diesel spełniających normę emisji spalin EURO VI dozwolone jest jedynie jeżeli z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika, że jest to korzystniejsze ekonomicznie i ekologicznie niż zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych.

3. Projekty zwiększające świadomość ekologiczną.

W ramach typu projektu możliwa jest realizacja m. in. :

? modernizacji oświetlenia miejskiego na obszarze miejskim w kierunku jego energooszczędności,

? działania informacyjno-promocyjnych dotyczące np. oszczędności energii, kampanie promujące budownictwo zeroemisyjne oraz niskoemisyjny transport,

? demonstracyjnych projektów z zakresu budownictwa pasywnego, którym towarzyszą działania informacyjno-promocyjne powodujące zmianę nastawienia mieszkańców do oszczędzania energii a tym samym rezygnację w codziennym poruszaniu się po mieście z indywidualnego transportu samochodowego.

KATEgorie

ostatnie posty

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Środki na podstawową opiekę zdrowotną

Cel naboru: Celem programu ...

21.02.2022

Środki Dla Start-up

Jeśli szukasz środków na ...

04.11.2021

Popularne tagi

Zadzwoń do konsultanta