Aktualności / Blog

ZACHODNIOPOMORSKIE – Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu….

w Blog    24.03.2016

Dofinansowanie dla samorządów z woj. zachodniopomorskiego w 2016r

2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu

Nabór wniosków: 01.08.2016 ? 30.09.2016

Kto może składać wnioski?

? przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transport zbiorowego,

? jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

? jednostki organizacyjne jst,

? organizacje pozarządowe,

? państwowe jednostki budżetowe,

? przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania

? 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych,

2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu

Nabór wniosków: 01.08.2016 ? 30.09.2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast:

? budowa/rozbudowa centrów przesiadkowych,

? budowa i modernizacja dróg dla rowerów i ciągów komunikacji miejskiej, które będą łączyć poszczególne dzielnice miast z centrami przesiadkowymi oraz które będą alternatywną trasą dojazdu do centrów miast dla transportu indywidualnego,

? inteligentne systemy transportu,

? budowa obiektów ?parkuj i jedź? oraz ?Bike&Ride?.

2. Zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu miejskiego.

? Priorytetowo będzie traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.). Zakup pojazdów o napędzie diesel spełniających normę emisji spalin EURO VI dozwolone jest jedynie jeżeli z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika, że jest to korzystniejsze ekonomicznie i ekologicznie niż zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych.

3. Projekty zwiększające świadomość ekologiczną.

W ramach typu projektu możliwa jest realizacja m. in. :

? modernizacji oświetlenia miejskiego na obszarze miejskim w kierunku jego energooszczędności,

? działania informacyjno-promocyjnych dotyczące np. oszczędności energii, kampanie promujące budownictwo zeroemisyjne oraz niskoemisyjny transport,

? demonstracyjnych projektów z zakresu budownictwa pasywnego, którym towarzyszą działania informacyjno-promocyjne powodujące zmianę nastawienia mieszkańców do oszczędzania energii a tym samym rezygnację w codziennym poruszaniu się po mieście z indywidualnego transportu samochodowego.

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta