Aktualności / Blog

ZACHODNIOPOMORSKIE – Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu….

w Blog    24.03.2016

Dofinansowanie dla samorządów z woj. zachodniopomorskiego w 2016r

2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu

Nabór wniosków: 01.08.2016 – 30.09.2016

Kto może składać wnioski?

− przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transport zbiorowego,

− jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

− jednostki organizacyjne jst,

− organizacje pozarządowe,

− państwowe jednostki budżetowe,

− przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania

• 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych,

2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu

Nabór wniosków: 01.08.2016 – 30.09.2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast:

– budowa/rozbudowa centrów przesiadkowych,

– budowa i modernizacja dróg dla rowerów i ciągów komunikacji miejskiej, które będą łączyć poszczególne dzielnice miast z centrami przesiadkowymi oraz które będą alternatywną trasą dojazdu do centrów miast dla transportu indywidualnego,

– inteligentne systemy transportu,

– budowa obiektów „parkuj i jedź” oraz „Bike&Ride”.

2. Zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu miejskiego.

− Priorytetowo będzie traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.). Zakup pojazdów o napędzie diesel spełniających normę emisji spalin EURO VI dozwolone jest jedynie jeżeli z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika, że jest to korzystniejsze ekonomicznie i ekologicznie niż zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych.

3. Projekty zwiększające świadomość ekologiczną.

W ramach typu projektu możliwa jest realizacja m. in. :

− modernizacji oświetlenia miejskiego na obszarze miejskim w kierunku jego energooszczędności,

− działania informacyjno-promocyjnych dotyczące np. oszczędności energii, kampanie promujące budownictwo zeroemisyjne oraz niskoemisyjny transport,

− demonstracyjnych projektów z zakresu budownictwa pasywnego, którym towarzyszą działania informacyjno-promocyjne powodujące zmianę nastawienia mieszkańców do oszczędzania energii a tym samym rezygnację w codziennym poruszaniu się po mieście z indywidualnego transportu samochodowego.

KATEgorie

ostatnie posty

Popularne tagi

Call Now ButtonZadzwoń do konsultanta