Aktualności / Aktualności

DOTACJA 90% REFUNDACJI!!!

w Aktualności    14.07.2015

Dotacje bezzwrotne związane z działaniami inwestycyjnymi objęte przepisami BHP.

Nasza firma realizuje szereg wniosków dotacji bezzwrotnych.

Dopuszczalnymi działaniami inwestycyjnymi, które mogą być realizowane w ramach projektu są w szczególności:

 1. Zakup i instalacja osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń (stałych, ruchomych, blokujących i blokujących z urządzeniem ryglującym, sterujących itp.)
 2. Zakup i instalacja optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych, itp.)
 3. Zakup i instalacja urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp.)
 4. Zakup i instalacja elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń sterujących krokowych, urządzeń wyłączania awaryjnego itp., odnoszące się bezpośrednio do maszyn)
 5. Zakup i instalacja kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych,
 6. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi, itp.
 7. Zakup i instalacja tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych,
 8. Zakup i instalacja wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów,itp.)
 9. Zakup i instalacja neutralizatorów elektryczności statycznej,
 10. Zakup i instalacja urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np. filtrów, filtropochłaniaczy itp.)
 11. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki itp.)
 12.  Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywienej,
 13. Zakup i instalacja urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach, odnoszące się bezpośrednio do maszyn,
 14. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości np.: podestów, platform, podnośników, z wyłączeniem rusztowań i urządzeń samojezdnych).
 15. Zakup i instalacja urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczeniem ciężkich ładunków ( z wyłączeniem samojezdnych wózków widłowych i innych urządzeń samojezdnych)
 16. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne,
 17. Zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników pod warunkiem przedstawienia i pozytywnej oceny dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie ocen ryzyka zawodowego oraz dokonanie na jej podstawie właściwego doboru środków ochrony indywidualnej),
 18. Modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części oraz narzędzi pracy.

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE NIE MOGĄ DOTYCZYĆ ZAKUPU MASZYN PRODUKCYJNYCH I ICH CZĘŚCI ORAZ NARZĘDZI PRACY.

Składając Wniosek, należy przedstawić we wniosku wyniki pomiarów czynników szkodliwych wraz z informacją o ich wpływie na aktualny stan bezpieczeństwa i higienę pracy w przedsiębiorstwie w odniesieniu do konkretnych stanowisk pracy oraz przedstawić przewidywany poziom czynników szkodliwych po realizacji inwestycji.

Szczegółowe informacje pod numerem 695 246 351

 

KATEgorie

ostatnie posty

Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Planujesz założyć własną ...

06.11.2020

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Jesteś rolnikiem, ale zawsze ...

11.09.2020

NABORY KWIECIEŃ-LIPIEC 2020

DOTACJE dla przedsiębiorców ...

30.03.2020

Popularne tagi

Call Now ButtonZadzwoń do konsultanta