Aktualności / Aktualności

DOTACJA 90% REFUNDACJI!!!

w Aktualności    14.07.2015

Dotacje bezzwrotne związane z działaniami inwestycyjnymi objęte przepisami BHP.

Nasza firma realizuje szereg wniosków dotacji bezzwrotnych.

Dopuszczalnymi działaniami inwestycyjnymi, które mogą być realizowane w ramach projektu są w szczególności:

 1. Zakup i instalacja osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń (stałych, ruchomych, blokujących i blokujących z urządzeniem ryglującym, sterujących itp.)
 2. Zakup i instalacja optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych, itp.)
 3. Zakup i instalacja urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp.)
 4. Zakup i instalacja elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń sterujących krokowych, urządzeń wyłączania awaryjnego itp., odnoszące się bezpośrednio do maszyn)
 5. Zakup i instalacja kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych,
 6. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi, itp.
 7. Zakup i instalacja tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych,
 8. Zakup i instalacja wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów,itp.)
 9. Zakup i instalacja neutralizatorów elektryczności statycznej,
 10. Zakup i instalacja urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np. filtrów, filtropochłaniaczy itp.)
 11. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki itp.)
 12.  Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywienej,
 13. Zakup i instalacja urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach, odnoszące się bezpośrednio do maszyn,
 14. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości np.: podestów, platform, podnośników, z wyłączeniem rusztowań i urządzeń samojezdnych).
 15. Zakup i instalacja urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczeniem ciężkich ładunków ( z wyłączeniem samojezdnych wózków widłowych i innych urządzeń samojezdnych)
 16. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne,
 17. Zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników pod warunkiem przedstawienia i pozytywnej oceny dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie ocen ryzyka zawodowego oraz dokonanie na jej podstawie właściwego doboru środków ochrony indywidualnej),
 18. Modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części oraz narzędzi pracy.

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE NIE MOGĄ DOTYCZYĆ ZAKUPU MASZYN PRODUKCYJNYCH I ICH CZĘŚCI ORAZ NARZĘDZI PRACY.

Składając Wniosek, należy przedstawić we wniosku wyniki pomiarów czynników szkodliwych wraz z informacją o ich wpływie na aktualny stan bezpieczeństwa i higienę pracy w przedsiębiorstwie w odniesieniu do konkretnych stanowisk pracy oraz przedstawić przewidywany poziom czynników szkodliwych po realizacji inwestycji.

Szczegółowe informacje pod numerem 695 246 351

 

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta