Będą pieniądze na dobre pomysły

w Aktualności Fundusze Unijne    18.03.2015

Program ?Inteligentny rozwój”, który w okresie 2014?2020 zastąpi ?Innowacyjną gospodarkę” przyniesie biznesowi ponad 10 mld euro, w tym 8,6 mld euro z Unii.

Głównym celem tego wyczekiwanego przez biznes programu będzie wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. W szczególności ma się to objawić znaczącą pomocą finansową na rzecz współpracy biznesu (w szczególności mikro-, małych i średnich firm) i nauki.

Obie te sfery mają się skoncentrować przede wszystkim na pracach badawczo-rozwojowych (B+R), których efektem mają być komercyjne wdrożenia rynkowe. Projekty finansowane z ?Inteligentnego rozwoju” mają prowadzić wprost od pomysłu do rynku. Chodzi o stworzenie nowych, innowacyjnych produktów, usług i technologii. Premiowane będą projekty wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, a więc te dziedziny gospodarki i nauki, które stanowią potencjał rozwojowy kraju. Program ma też na celu promocję współpracy w formie konsorcjów naukowo-przemysłowych i klastrów.

Ważne instytucje

Programem będzie zarządzało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a funkcję instytucji pośredniczących spełnią: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dla osi 1 i 4 oraz Ministerstwo Gospodarki dla osi 2 i 3.

NCBR będzie jednocześnie pełnić funkcję instytucji wdrażającej, a więc tej, która organizuje konkursy/nabory, wybiera projekty i zawiera umowy.

Ministerstwo Gospodarki sceduje te zadania głównie na Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, choć również na inne instytucje, w tym na Bank Gospodarstwa Krajowego czy Urząd Patentowy RP, o czym więcej na dole strony.

Z punktu widzenia przedsiębiorców i innych odbiorców pomocy najważniejsze będą więc dwie instytucje: NCBR i PARP.

NCBR zapowiedziało już w tym roku konkursy w obu podległych mu częściach programu. Chodzi m.in. o tzw. szybką ścieżkę dla małych i średnich przedsiębiorstw dotyczącą badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz programy: Innolot, Innomed i Demonstrator, które po okresie pilotażu w ostatnich latach będą teraz częściami ?Inteligentnego rozwoju”.

PARP nie ogłosiła harmonogramu konkursów w ?Inteligentnym rozwoju”, ale wskazała już, czym się będzie głównie zajmować. W obszarze proinnowacyjnych usług dla przedsiębiorstw będą to m.in. bony na innowacje, ochrona własności przemysłowej i umiędzynarodowienie krajowych klastrów. W obszarze współpracy w ramach krajowego systemu innowacji będzie to laboratorium analiz i pilotaży nowych instrumentów ? INNO_LAB. W obszarze wdrożeń wyników prac B+R będzie to działanie ?Badania na rynek”.

W dziedzinie promocji i umiędzynarodowienia innowacyjnych przedsiębiorstw będzie to wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand.PL oraz polskie mosty technologiczne.

W obszarze finansowania innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka będą to inwestycje w innowacyjne start-upy ? Starter, inwestycje grupowe aniołów biznesu ? Biznest, Fundusz Pożyczkowy Innowacji oraz wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego ? 4 Stock.

Formy finansowania

Odbiorcy pomocy z programu otrzymają ją w formie bezzwrotnych dotacji, ale też w formie zwrotnej pożyczki czy np. wejść kapitałowych. Dofinansowanie będzie wypłacane w formie refundacji, zwrotu całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez realizatora projektu i sfinansowanych z jego własnych środków lub zaliczki wypłacanej na poczet planowanych wydatków.

Obrady komitetu

Na jutro zaplanowano pierwsze posiedzenie tzw. komitetu monitorującego. Jest to ciało doradczo-opiniodawcze złożone z przedstawicieli administracji centralnej, regionalnej oraz partnerów społeczno-gospodarczych wspierające resort infrastruktury i rozwoju w realizacji programu)

Przedmiotem obrad będą m.in. kryteria wyboru projektów dla trzech działań w pierwszej części (tzw. osi) programu: badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (szybka ścieżka), prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej (Demonstrator), sektorowe programy B+R.

Planowane jest również powołanie grupy roboczej do spraw wdrażania programu oraz przekazanie informacji na temat tzw. szczegółowego opisu osi priorytetowych programu.

Źródło: http://funduszeeuropejskie.rp.pl/

 

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta