Nowa pula Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców

w Aktualności Fundusze Unijne    10.12.2014

? Nowoczesna gospodarka to między innymi silne firmy, które nie boją się inwestować w swój rozwój. Chcemy w tym pomóc, dlatego tak duży nacisk w latach 2014-2020 położymy na rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości ? mówiła minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podczas spotkania z władzami i członkami Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN. Odbyło się ono 5 grudnia 2014 r. w Rawie Mazowieckiej.

Przedsiębiorcy, obok samorządów, będą  grupą, która najbardziej skorzysta na nowym rozdaniu funduszy unijnych. Szeroko rozumiana przedsiębiorczość otrzyma łącznie około 20 mld euro. Większość tych środków będzie pochodzić z trzech głównych źródeł: Programu Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz programów regionalnych. ? Wsparcie Funduszy Europejskich obejmie te obszary, które najbardziej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i modernizacji gospodarki. Premiowane będą te przedsięwzięcia, z których efektów korzystać będziemy jeszcze długo po ich zakończeniu ? podkreśliła minister Wasiak.

Szefowa resortu infrastruktury i rozwoju omówiła też kluczowe zmiany dotyczące wdrażania Funduszy Europejskich w latach 2014-2020. ? Akcent położymy na działania prowadzące do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki opartej na wiedzy, kapitale intelektualnym oraz korzyściach z przemian cyfrowych, a nie na niskich kosztach pracy ? wskazała. Dodała, że większy nacisk zostanie położony na osiąganie założonych efektów. ? W 2019 roku Komisja Europejska powie ?sprawdzam? i przeprowadzi przegląd efektów programów wyrażonych wskaźnikami. Wynikiem będą decyzje o przyznaniu poszczególnym częściom programów puli środków (zależnej od osiągniętych rezultatów) zwanej rezerwą wykonania ? przypomniała minister Wasiak.

Minister Maria Wasiak i Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan
Zdjęcie: Konfederacja LEWIATAN

Wzrośnie rola wskaźników w planowaniu wsparcia. Ograniczyliśmy ich liczbę, uporządkowaliśmy je i jeszcze bardziej powiązaliśmy z planowanymi inwestycjami. Zdecydowanie więcej środków niż w obecnej perspektywie (40 proc. puli wobec 25 proc. w latach 2007-2013) podzielą marszałkowie województw w ramach programów regionalnych. To oni najlepiej znają swoje regiony, ich mocne strony i specyficzne problemy.

W swoim wystąpieniu minister Wasiak przedstawiła również planowane dla przedsiębiorców ułatwienia związane z inwestowaniem środków unijnych w latach 2014-2020. ? Najważniejszym pomysłem jest plan stworzenia systemu informatycznego, w którym chcemy prowadzić całość projektu od podpisania umowy, przez wszystkie rozliczenia, aż do jego zamknięcia. Dziś mamy już elektroniczne składanie wniosków i widzimy jak to usprawniło cały proces ? mówiła szefowa resortu.

Zastosowane zostaną także elastyczne formy finansowania projektów z uwzględnieniem systemu zaliczkowego. Uproszczona będzie sprawozdawczość, tak by koncentrowała się ona na gromadzeniu najistotniejszych danych do monitorowania realizacji projektów. ? Nastąpią uproszczenia procedur wyboru projektów oraz zwiększenie przejrzystości i obiektywności procesu wyboru i kryteriów wyboru, aby beneficjenci mogli z góry oszacować, czy ich projekty mogłyby pozytywnie przejść procedurę oceny ? podsumowała szefowa resortu infrastruktury i rozwoju.

W latach 2014-2020 planowane jest szersze wykorzystywanie instrumentów zwrotnych (np. pożyczek i poręczeń) przede wszystkim w przypadku projektów przedsiębiorstw.

 

 

 

 

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta