Nowa pula Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców

w Aktualności Fundusze Unijne    10.12.2014

? Nowoczesna gospodarka to między innymi silne firmy, które nie boją się inwestować w swój rozwój. Chcemy w tym pomóc, dlatego tak duży nacisk w latach 2014-2020 położymy na rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości ? mówiła minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podczas spotkania z władzami i członkami Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN. Odbyło się ono 5 grudnia 2014 r. w Rawie Mazowieckiej.

Przedsiębiorcy, obok samorządów, będą  grupą, która najbardziej skorzysta na nowym rozdaniu funduszy unijnych. Szeroko rozumiana przedsiębiorczość otrzyma łącznie około 20 mld euro. Większość tych środków będzie pochodzić z trzech głównych źródeł: Programu Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz programów regionalnych. ? Wsparcie Funduszy Europejskich obejmie te obszary, które najbardziej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i modernizacji gospodarki. Premiowane będą te przedsięwzięcia, z których efektów korzystać będziemy jeszcze długo po ich zakończeniu ? podkreśliła minister Wasiak.

Szefowa resortu infrastruktury i rozwoju omówiła też kluczowe zmiany dotyczące wdrażania Funduszy Europejskich w latach 2014-2020. ? Akcent położymy na działania prowadzące do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki opartej na wiedzy, kapitale intelektualnym oraz korzyściach z przemian cyfrowych, a nie na niskich kosztach pracy ? wskazała. Dodała, że większy nacisk zostanie położony na osiąganie założonych efektów. ? W 2019 roku Komisja Europejska powie ?sprawdzam? i przeprowadzi przegląd efektów programów wyrażonych wskaźnikami. Wynikiem będą decyzje o przyznaniu poszczególnym częściom programów puli środków (zależnej od osiągniętych rezultatów) zwanej rezerwą wykonania ? przypomniała minister Wasiak.

Minister Maria Wasiak i Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan
Zdjęcie: Konfederacja LEWIATAN

Wzrośnie rola wskaźników w planowaniu wsparcia. Ograniczyliśmy ich liczbę, uporządkowaliśmy je i jeszcze bardziej powiązaliśmy z planowanymi inwestycjami. Zdecydowanie więcej środków niż w obecnej perspektywie (40 proc. puli wobec 25 proc. w latach 2007-2013) podzielą marszałkowie województw w ramach programów regionalnych. To oni najlepiej znają swoje regiony, ich mocne strony i specyficzne problemy.

W swoim wystąpieniu minister Wasiak przedstawiła również planowane dla przedsiębiorców ułatwienia związane z inwestowaniem środków unijnych w latach 2014-2020. ? Najważniejszym pomysłem jest plan stworzenia systemu informatycznego, w którym chcemy prowadzić całość projektu od podpisania umowy, przez wszystkie rozliczenia, aż do jego zamknięcia. Dziś mamy już elektroniczne składanie wniosków i widzimy jak to usprawniło cały proces ? mówiła szefowa resortu.

Zastosowane zostaną także elastyczne formy finansowania projektów z uwzględnieniem systemu zaliczkowego. Uproszczona będzie sprawozdawczość, tak by koncentrowała się ona na gromadzeniu najistotniejszych danych do monitorowania realizacji projektów. ? Nastąpią uproszczenia procedur wyboru projektów oraz zwiększenie przejrzystości i obiektywności procesu wyboru i kryteriów wyboru, aby beneficjenci mogli z góry oszacować, czy ich projekty mogłyby pozytywnie przejść procedurę oceny ? podsumowała szefowa resortu infrastruktury i rozwoju.

W latach 2014-2020 planowane jest szersze wykorzystywanie instrumentów zwrotnych (np. pożyczek i poręczeń) przede wszystkim w przypadku projektów przedsiębiorstw.

 

 

 

 

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta