Pełny pakiet programów regionalnych

w Aktualności Fundusze Unijne    23.02.2015

Komisja Europejska zatwierdziła 9 brakujących regionalnych programów operacyjnych co oznacza, że zaakceptowane są już wszystkie programy dla województw.

Bruksela zatwierdziła kolejne 9 regionalnych programów operacyjnych (RPO) na lata 2014-2020 (pierwsze siedem RPO zatwierdziła w grudniu 2014 r.). Chodzi o nowe programy dla: lubelskiego (budżet 2,62 mld euro, w tym 2,22 mld z UE); małopolskiego – 3,38 mld euro (2,87 mld z UE); mazowieckiego – 2,61 mld euro (2,08 mld euro z UE); podkarpackiego – 2,48 mld (2,11 mld z UE); podlaskiego – 1,42 mld euro (1,21 mld z UE); pomorskiego – 2,19 mld euro (1,86 mld z UE); świętokrzyskiego – 1,6 mld euro (1,36 mld z UE); warmińsko-mazurskiego – 2,03 mld euro (1,72 mld z UE) i zachodniopomorskiego – 1,88 mld euro (1,59 mld z UE).

Głównym celem wszystkich szesnastu RPO będzie zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców. – Każdy z programów dostosowany jest do konkretnych potrzeb i problemów w danym regionie. Programy mają wspierać rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, jak również ułatwiać budowanie połączeń w ramach regionu i między regionami oraz przechodzenie na gospodarkę ekologiczną, a tym samym poprawić sytuację mieszkańców tych regionów oraz działających tam przedsiębiorstw ? podkreśla Corina Creţu, unijna komisarz ds. rozwoju regionalnego. – Programy te umożliwią Polsce dalszy rozwój gospodarczy, co pozwoli na tworzenie stabilnych miejsc pracy oraz pobudzi wzrost gospodarczy ? dodaje pochodząca z Rumunii komisarz.

Jako że nowe RPO są dwufunduszowe (finansowane zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak i z Europejskiego Funduszu Społecznego) głos w sprawie świeżo przyjętych programów zabrała też Marianne Thyssen, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników wskazując, że Europejski Fundusz Społeczny pomoże rozwiązać niektóre najpilniejsze potrzeby polskich województw, takie jak bezrobocie i wyłączenie społeczne. – Fundusze pomogą zaradzić problemom, z jakimi zmagają się na co dzień polscy obywatele, umożliwią regionom budowanie zrównoważonej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i innowacyjnej gospodarki ? dodała Thyssen.

W resorcie oraz regionach trwają prace nad organizacją systemu wdrażania pozostałych programów, tak by konkursy mogły być ogłaszane jak najszybciej ? podkreśla z kolei Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju. – Teraz pilnie przystąpimy do prac nad uszczegółowieniem programu ? potwierdził to dziś Adam Struzik, marszałek mazowiecki na konferencji prasowej poświęconej przyjęciu nowego programu dla Mazowsza. Jak ocenił prace nad dokumentami potrwają 2-3 miesiące, a pierwsze nabory projektów powinny ruszyć w lipcu br.

Tak jak w okresie 2007-2013, tak i teraz programami regionalnymi będą zarządzały władze województw, a realizatorami będą instytucje wskazane przez marszałków, głównie departamenty urzędów marszałkowskich, wojewódzkie urzędy pracy i centra rozwoju przedsiębiorczości. Łącznie na nowe programy regionalne Unia Europejska wyłoży prawie 31,2 mld euro (o 14 mld euro więcej niż w okresie 2007-2013).

Źródło: ekonomia.rp.pl

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta