Prace nad kryteriami w nowych programach

w Aktualności Fundusze Unijne    18.03.2015

Pierwsze spotkania komitetów monitorujących program ?Polska wschodnia? i ?Inteligentny rozwój? poświęcono m.in. kryteriom wyboru projektów co otwiera drogę od organizacji pierwszych konkursów.

Dziś po raz pierwszy obradował tzw. komitet monitorujący (ciało doradczo-opiniodawcze złożone z przedstawicieli administracji centralnej, regionalnej oraz partnerów społeczno ? gospodarczych wpierające resort infrastruktury i rozwoju w realizacji programu) programu operacyjnego ?Polska wschodnia”. Na spotkaniu, któremu przewodniczyła Iwona Wendel, wiceminister infrastruktury i rozwoju przyjęto regulamin prac komitetu oraz kryteria wyboru dla działania 4.1 ?Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja programu”. To warunki, na podstawie których urzędnicy będą oceniać i wybierać projekty do dofinansowanie. Ponadto, omówiono kryteria dla działania 3.1. ?Infrastruktura kolejowa” oraz stan prac nad szczegółowym opisem osi priorytetowych. Zaprezentowano też plan działań informacyjno-promocyjnych dotyczących programu w br.

? Rozpoczęcie prac gremium to jeden z kluczowych momentów związanych z realizacją programu. Będzie ono czuwać nad wdrażaniem 2 mld euro, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności makroregionu ? mówiła wiceminister Wendel.

Komisja Europejska zatwierdziła program ?Polska wschodnia” 16 grudnia 2014 r. Ten krajowy, de facto makroregionalny, program jest dodatkowym instrumentem wsparcia rozwoju gospodarczego i społecznego dla pięciu wschodnich województw (Lubelskie, Podlaskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie i Warmińsko-Mazurskie). Najważniejsze cele programu to wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm działających w Polsce wschodniej, rozwój połączeń drogowych miast wojewódzkich z otaczającymi je obszarami, a także większe wykorzystanie transportu miejskiego oraz dostępność makroregionu w zakresie infrastruktury kolejowej.

Na wtorek zaplanowano pierwsze posiedzenie komitetu monitorującego programu ?Inteligentny rozwój”. Przedmiotem obrad będą m.in. kryteria wyboru projektów dla trzech działań w pierwszej części (osi) programu: badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (szybka ścieżka), prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej (Demonstrator), sektorowe programy B+R. Ponadto, planowane jest również powołanie grupy roboczej do spraw wdrażania programu oraz przekazanie informacji na temat tzw. szczegółowego opisu osi priorytetowych programu.

 

Źródło: http://funduszeeuropejskie.rp.pl/

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta