Prace nad kryteriami w nowych programach

w Aktualności Fundusze Unijne    18.03.2015

Pierwsze spotkania komitetów monitorujących program ?Polska wschodnia? i ?Inteligentny rozwój? poświęcono m.in. kryteriom wyboru projektów co otwiera drogę od organizacji pierwszych konkursów.

Dziś po raz pierwszy obradował tzw. komitet monitorujący (ciało doradczo-opiniodawcze złożone z przedstawicieli administracji centralnej, regionalnej oraz partnerów społeczno ? gospodarczych wpierające resort infrastruktury i rozwoju w realizacji programu) programu operacyjnego ?Polska wschodnia”. Na spotkaniu, któremu przewodniczyła Iwona Wendel, wiceminister infrastruktury i rozwoju przyjęto regulamin prac komitetu oraz kryteria wyboru dla działania 4.1 ?Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja programu”. To warunki, na podstawie których urzędnicy będą oceniać i wybierać projekty do dofinansowanie. Ponadto, omówiono kryteria dla działania 3.1. ?Infrastruktura kolejowa” oraz stan prac nad szczegółowym opisem osi priorytetowych. Zaprezentowano też plan działań informacyjno-promocyjnych dotyczących programu w br.

? Rozpoczęcie prac gremium to jeden z kluczowych momentów związanych z realizacją programu. Będzie ono czuwać nad wdrażaniem 2 mld euro, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności makroregionu ? mówiła wiceminister Wendel.

Komisja Europejska zatwierdziła program ?Polska wschodnia” 16 grudnia 2014 r. Ten krajowy, de facto makroregionalny, program jest dodatkowym instrumentem wsparcia rozwoju gospodarczego i społecznego dla pięciu wschodnich województw (Lubelskie, Podlaskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie i Warmińsko-Mazurskie). Najważniejsze cele programu to wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm działających w Polsce wschodniej, rozwój połączeń drogowych miast wojewódzkich z otaczającymi je obszarami, a także większe wykorzystanie transportu miejskiego oraz dostępność makroregionu w zakresie infrastruktury kolejowej.

Na wtorek zaplanowano pierwsze posiedzenie komitetu monitorującego programu ?Inteligentny rozwój”. Przedmiotem obrad będą m.in. kryteria wyboru projektów dla trzech działań w pierwszej części (osi) programu: badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (szybka ścieżka), prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej (Demonstrator), sektorowe programy B+R. Ponadto, planowane jest również powołanie grupy roboczej do spraw wdrażania programu oraz przekazanie informacji na temat tzw. szczegółowego opisu osi priorytetowych programu.

 

Źródło: http://funduszeeuropejskie.rp.pl/

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta