Aktualności

ARiMR zaprasza do składania aktualizacji wniosków o przyznanie pomocy z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”

Od 5 września do 3 listopada 2014 roku można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach  regionalnych lub biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji  Modernizacji Rolnictwa wnioski aktualizacyjne o przyznanie pomocy z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Takie wnioski aktualizacyjne mogą składać osoby, które spełniają następujące dwa warunki. […]

w Aktualności Blog Fundusze Unijne    29.08.2014

Nowy PROW 2014 – 2020, nowe możliwości

Na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczono łącznie ponad 13,5 mld euro. Na kwotę tę składają się środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowe środki publiczne. Rozwojowi infrastruktury wiejskiej, reorientacji zawodowej rolników i wzrostowi przedsiębiorczości  służyć będzie także 5,2 mld euro pochodzących z Funduszu Spójności. Zgodnie z […]

w Aktualności Blog Fundusze Unijne    29.08.2014

Budżet Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020 – zrównoważone inwestycje i ochrona środowiska

Na razie decyzję w sprawie kształtu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMiR) na lata 2014-2020 podjął Parlament Europejski. W maju 2014 r. uchwalono, że wyniesie on około 5,75 mld euro. Jego priorytetami będą: ochrona środowiska, a zwłaszcza zasobów ryb oraz wspieranie rybaków z państw Unii Europejskiej prowadzących działalność na małą skalę, młodych rybaków i rodzin […]

w Blog    29.08.2014

KATEgorie

ostatnie posty

Popularne tagi

Zadzwoń do konsultanta