Oferta

NABÓR INNOWACJE DLA FIRM

Nowe produkty i usługi w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach

dotacja od 22.03.2019 do 29.03.2019

Na co (m.in.): wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych; inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług; inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty.
RPO
2.1

2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych, RPO Opolskiego

Dla kogo?

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ile?
Poziom dofinansowania

Projekty objęte pomocą de minimis


? 70%


Projekty objęte regionalną pomocą inwestycyjną:


Średnie przedsiębiorstwa ? 45%,


Mikro i małe przedsiębiorstwa ? 55%.

Minimalny wkład własny

30%

Wartość projektu

brak

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta