Aktualności / Blog

ROLNIKU ! Dla Ciebie są nowe środki finansowe !

  ” Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach  Natura 2000″ „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 500 tys. zł dla jednego beneficjenta   i na jedno gospodarstwo na  realizacje inwestycji, przyczyniających się  do utrzymania, użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000  inwestycje związane z produkcją zwierzęcą […]

w Blog    29.09.2017

Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP Typ A: opracowanie oraz wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Typ B: wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa. Finansowanie 200 000 PLN. poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu  50% Na co : Na usługi doradcze w zakresie przygotowania i wprowadzenia firmy na rynki zagraniczne w zakresie opracowania koncepcji na wybranym rynku zagranicznym […]

w Aktualności Blog    22.09.2017

KLASTRY

EUROPEJSKI PROJEKT INTERREG EUROPE oraz poddziałanie 2.3.3 POIR 2017 r. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych * „Wspieranie współpracy klastrów międzyregionalnych i integracji z międzynarodowymi łańcuchami wartości”, w skrócie ClusterFY wspólne przedsięwzięcie 8 regionów europejskich   (Litwa – liderem projektu oraz Polska, Grecja, Słowacja, Hudiksvall – Szwecja, Północna Holandia, Kastylia-La Mancha La Mancza – Hiszpania, Region Południowy […]

w Blog    15.09.2017

KATEgorie

ostatnie posty

Czyste Powietrze

Urzędnicy chwalą się ...

23.10.2018

Dotacje dla Eksporterów

Dotacje eksportowe (dotacje ...

02.08.2018

Otwórz Firme z działania 6.2

Na wstępie można zaznaczyć, ...

23.06.2018

Popularne tagi