Aktualności / Blog

Fundusze unijne: miliard złotych czeka na przedsiębiorców gotowych na rozwój

w Blog    31.05.2018

Jeżeli mikro, mała lub średnia firma jest gotowa przeprowadzić prace rozwojowe, stworzyć nowy lub zasadniczo zmodernizować dotychczas oferowany produkt, a do tego wykazać, że rozwijany zakres działalności mieści się w tzw. krajowych inteligentnych specjalizacjach, to czeka na nią nawet 15 mln euro bezzwrotnej dotacji.

Kwota ta może być nawet większa i dojść do 20 mln euro, jeżeli w całym projekcie przeważać będą badania przemysłowe, a prace rozwojowe będą ich kontynuacją. Także intensywność wsparcia, czyli to jaka część wydatków (kwalifikowanych) może zostać sfinansowana z unijnych pieniędzy, jest wyższa dla badań przemysłowych, niż prac rozwojowych. Jednak projekt, który ich nie przewiduje, a bazuje wyłącznie na prowadzeniu tych ostatnich, także może ubiegać się o dofinansowanie. Liczy się to, żeby jego ostatecznym efektem były nowe lub znacząco zmodernizowane (unowocześnione) produkty, na które jest realne zapotrzebowanie na rynku, nadają się do wdrożenia (uruchomienia produkcji, zastosowania), a całe przedsięwzięcie jest uzasadnione ekonomicznie.

INNOWACYJNOŚĆ

O ile bowiem głównym celem działania 1.1.1 ?Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, o którym tutaj mowa, i które jest częścią programu ?Inteligentny rozwój”, jest dofinansowanie prac B+R w firmach, to chodzi jednak o wspieranie projektów, które mają szansę na komercjalizację. Stąd istotny jest ostateczny efekt w postaci nowego lub znacząco zmodernizowanego produktu (towaru, usługi, technologii).

Jednym z kryteriów, wpływających na to, która firma otrzyma wsparcie w postaci dofinansowania, jest innowacyjność wypracowanego rozwiązania (nowość rezultatów projektu). Zgodnie z jego brzmieniem, dofinansowane mogą być wyłącznie projekty, których rezultat (łącznie):

– stanowi innowację produktową lub procesową,

– charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku

 

Jak można przeczytać w dokumencie, w którym zebrane są kryteria oceny projektów, w przypadku innowacji produktowej nowość rezultatów projektu (co najmniej w skali polskiego rynku) jest rozumiana jako znacząca zmiana. Oznacza to, że podczas oceny wniosku pod uwagę brane są wskaźniki jakościowe i ilościowe, które odróżniają ten produkt od występujących na rynku produktów o podobnej funkcji podstawowej.

Natomiast w przypadku innowacji procesowej ? nowość rezultatów projektu rozumiana jest jako wprowadzenie zmian technologicznych (co najmniej w skali polskiego rynku). Stąd weryfikacji podlegać będzie, czy technologia wykorzystana w procesie stanowi nowość w skali polskiego rynku oraz czy mamy do czynienia ze znaczącą zmianą w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.

Mając na uwadze cel działania 1.1.1, jak i całego programu ?Inteligentny rozwój” nie powinno zaskakiwać, że priorytetem jest wspieranie powstania innowacyjnych produktów/technologii/usług, które nie są jeszcze dostępne na polskim rynku lub też takich, które są dostępne, ale oferują nowe, innowacyjne funkcjonalności co najmniej w skali polskiego rynku.

Stąd oceniający projekt eksperci mają na względzie przede wszystkim poziom innowacyjności danego rozwiązania oraz jego znaczenie dla rozwoju danego przedsiębiorstwa, polskiej gospodarki, dla jej unowocześnienia i poprawy jej konkurencyjności na rynku międzynarodowym. W związku z tym eksperci dokonując oceny projektu w zakresie opisywanego kryterium biorą pod uwagę, czy proponowane innowacyjne rozwiązanie cechuje wystarczający stopień nowości, czy też cechujące to rozwiązanie zmiany/cechy/nowe funkcjonalności są mało znaczące i nie zawierają w sobie wystarczającego stopnia nowości. Na potrzeby oceny merytorycznej znajduje zastosowanie definicja innowacyjności określona w Podręczniku Oslo (OECD, 2005):

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta