Program „Mój prąd”  jest kierowany wyłącznie do osób, które dotychczas nie otrzymały wsparcia w ramach jakiegokolwiek programu dofinansowań do instalacji fotowoltaicznych. Beneficjenci poprzednich programów tego typu nie będą mogli składać wniosków.

Wysokość dofinansowania

Uczestnicy programu ?Mój prąd? otrzymają do 50 % środków na zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2 kW do 10 kW. Wspomniana instalacja obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem. Wysokość przyznawanych dofinansowań nie przekroczy przy tym 5 tys. zł. Będzie można otrzymać fundusze jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane maksymalnie rok przed instalacją).

 

Jak złożyć wniosek

Wnioski o dofinansowanie przyjmą formę papierową. Można je będzie przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW. Wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji).

Program „Mój Prąd” – pobierz wzór wniosku:

Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW).

Minister środowiska Henryk Kowalczyk przekonywał w piątek, że wypełnienie wniosku o dotację jest proste. Należy wypełnić dane adresowe i podać numer konta, na które NFOŚiGW przeleje pieniądze. Do wniosku należy dołączyć fakturę dokumentującą poniesione koszty, dowód zapłaty oraz zaświadczenie z zakładu energetycznego o przyłączeniu i zainstalowaniu specjalnego licznika (wpięciu się do sytemu prosumenckiego). „Technicznie – wnioski, które zostaną złożone po dzisiejszym dniu (piątku – PAP) należy zapakować w kopertę i wysłać do NFOŚiGW. Później w ciągu kilku dni wpłyną pieniądze” – tłumaczył Kowalczyk.

Zródło Forsal.pl