Aktualności / Blog

Skorzystaj ze środków finansowych dla firm udostępnionych w II połowie 2020 roku

w Blog    23.07.2020

W II połowie 2020 roku przeznaczono do rozdysponowania zarówno środki bezzwrotne jak i te o charakterze zwrotnym:

I. INSTRUMENTY BEZZWROTNE

?Szybka ścieżka?

Organizator: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nabór: 3 sierpnia ? 14 września 2020 r.

Dla kogo dedykowany: mikro małe średnie i duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych lub samych przedsiębiorstw

Przeznaczenie środków:  badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, eksperymentalne prace rozwojowe, prace przedwdrożeniowe

Teren: cała Polska

Warunki finansowe: do 90% kosztów kwalifikowanych uwzględniając minimalną wartość kosztów kwalifikowanych ? 1 mln zł

Więcej: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/6-1-1-1-2020/

?Dotacje na kapitał obrotowy?

Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Nabór: 15.06.2020 ? 31.07.2020

Dla kogo dedykowany: średni przedsiębiorcy

Przeznaczenie środków: utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami wystąpienia pandemii COVID-19

Teren: cała Polska

Warunki finansowe: do 430 tys. zł

Więcej: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy#terminy

?Szybka ścieżka ? Koronawirusy?

Organizator: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nabór: 6 maja 2020 r. ? 31 grudnia 2020 r.

Dla kogo dedykowany: mikro małe średnie i duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych lub samych przedsiębiorstw

Przeznaczenie środków:  prace B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARSCoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego

Teren: cała Polska

Warunki finansowe: minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych – 1 mln zł; maksymalne dofinansowanie do 20 mln zł; do 90% kosztów kwalifikowanych

Więcej: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/5-1-1-1-2020/

?Internacjonalizacja MŚP?

Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Nabór: 4 sierpnia 2020 ? 7 września 2020

Dla kogo dedykowany: mikro małe średnie przedsiębiorstwa

Przeznaczenie środków: zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski

Wschodniej na rynkach międzynarodowych

Teren: województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie oraz podkarpackie

Warunki finansowe: do 800 tys. zł; do 85% kosztów kwalifikowanych

Więcej:https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp#terminy

?Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych?

Organizator: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Nabór: 18.05.2020 ? 31.08.2020

Dla kogo dedykowany: m.in. dla przedsiębiorców

Przeznaczenie środków: budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji), magazynowanie energii elektrycznej wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK

Teren: województwo dolnośląskie

Warunki finansowe: minimalna wartość projektu: 50 tys.; do 85% wydatków kwalifikowanych

Więcej: http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1463-3-1-a-przedsiewziecia-majace-na-celu-produkcje-energii-elektrycznej-i-lub-cieplnej-wraz-z-podlaczeniem-tych-zrodel-do-sieci-dystrybucyjnej-przesylowej-polegajace-na-budow

?Bony na innowacje dla MŚP?

Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Nabór: 1.07.2020 ? 30.09.2020 r.

Dla kogo dedykowany: mikro małe średnie przedsiębiorstwa

Przeznaczenie środków: zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego – nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi)

Teren: cała Polska

Warunki finansowe: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych 60 tys.; maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych 400 tys.; finansowane do 85% kosztów kwalifikowanych

Więcej:https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-etap-1-uslugowy-dostepnosc-plus#opis

?Nawadnianie w gospodarstwach rolnych?

Organizator: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Nabór: 21.02.2020 ? 20.07.2020 r.

Dla kogo dedykowany: rolnicy

Przeznaczenie środków: realizacja inwestycji w nawodnieniu gospodarstw

Teren: cała Polska

Warunki: do 100 tys. zł; minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych: 15 tys. zł; finansowane do 60% kosztów kwalifikowanych; zaliczka do 50% przyznanej pomocy

Więcej:https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.html

INSTRUMENTY ZWROTNE

?Pożyczki na start i rozwój mikro, małych i średnich firm?

Organizator: Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach; Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica; Lubelska Fundacja Rozwoju; Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości; Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o

Dla kogo dedykowany: mikro małe średnie przedsiębiorstwa

Przeznaczenie środków: inwestycje na wczesnym etapie funkcjonowania jak i na późniejszym etapie działalności na rynku na terenie województwa świętokrzyskiego; cel -wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych

Teren: województwo świętokrzyskie

Warunki: do 1 mln zł; okres spłaty do 60 miesięcy; karencja 6 miesięcy; bez wymaganego wkładu własnego; oprocentowanie do 1.58% w skali roku; brak prowizji i innych opłat za udzielenie pożyczki

Więcej: m.in. na: http://www.frrp.pl/index1.php?go=aktualnosci&id=116;

?Poręczenia?

Organizator: Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A., Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

Dla kogo dedykowany: mikro małe średnie firmy

Teren: przede wszystkim obszar województwa wielkopolskiego

Warunki finansowe (zależne od konkretnego podmiotu): np. poręczenie do kwoty 1 mln zł; zabezpieczenie do 70% wartości kredytu (pożyczki)

Więcej: m.in. na: https://www.fundusz.gostyn.pl/; http://polfund.com.pl/

Zachęcamy do skorzystania z naszych kompleksowych usług. Pomożemy w pozyskaniu  środków finansowych. 

 

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta