Aktualności / Blog

Skorzystaj ze środków finansowych dla firm udostępnionych w II połowie 2020 roku

w Blog    23.07.2020

W II połowie 2020 roku przeznaczono do rozdysponowania zarówno środki bezzwrotne jak i te o charakterze zwrotnym:

I. INSTRUMENTY BEZZWROTNE

?Szybka ścieżka?

Organizator: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nabór: 3 sierpnia ? 14 września 2020 r.

Dla kogo dedykowany: mikro małe średnie i duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych lub samych przedsiębiorstw

Przeznaczenie środków:  badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, eksperymentalne prace rozwojowe, prace przedwdrożeniowe

Teren: cała Polska

Warunki finansowe: do 90% kosztów kwalifikowanych uwzględniając minimalną wartość kosztów kwalifikowanych ? 1 mln zł

Więcej: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/6-1-1-1-2020/

?Dotacje na kapitał obrotowy?

Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Nabór: 15.06.2020 ? 31.07.2020

Dla kogo dedykowany: średni przedsiębiorcy

Przeznaczenie środków: utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami wystąpienia pandemii COVID-19

Teren: cała Polska

Warunki finansowe: do 430 tys. zł

Więcej: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy#terminy

?Szybka ścieżka ? Koronawirusy?

Organizator: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nabór: 6 maja 2020 r. ? 31 grudnia 2020 r.

Dla kogo dedykowany: mikro małe średnie i duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych lub samych przedsiębiorstw

Przeznaczenie środków:  prace B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARSCoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego

Teren: cała Polska

Warunki finansowe: minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych – 1 mln zł; maksymalne dofinansowanie do 20 mln zł; do 90% kosztów kwalifikowanych

Więcej: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/5-1-1-1-2020/

?Internacjonalizacja MŚP?

Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Nabór: 4 sierpnia 2020 ? 7 września 2020

Dla kogo dedykowany: mikro małe średnie przedsiębiorstwa

Przeznaczenie środków: zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski

Wschodniej na rynkach międzynarodowych

Teren: województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie oraz podkarpackie

Warunki finansowe: do 800 tys. zł; do 85% kosztów kwalifikowanych

Więcej:https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp#terminy

?Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych?

Organizator: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Nabór: 18.05.2020 ? 31.08.2020

Dla kogo dedykowany: m.in. dla przedsiębiorców

Przeznaczenie środków: budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji), magazynowanie energii elektrycznej wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK

Teren: województwo dolnośląskie

Warunki finansowe: minimalna wartość projektu: 50 tys.; do 85% wydatków kwalifikowanych

Więcej: http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1463-3-1-a-przedsiewziecia-majace-na-celu-produkcje-energii-elektrycznej-i-lub-cieplnej-wraz-z-podlaczeniem-tych-zrodel-do-sieci-dystrybucyjnej-przesylowej-polegajace-na-budow

?Bony na innowacje dla MŚP?

Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Nabór: 1.07.2020 ? 30.09.2020 r.

Dla kogo dedykowany: mikro małe średnie przedsiębiorstwa

Przeznaczenie środków: zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego – nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi)

Teren: cała Polska

Warunki finansowe: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych 60 tys.; maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych 400 tys.; finansowane do 85% kosztów kwalifikowanych

Więcej:https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-etap-1-uslugowy-dostepnosc-plus#opis

?Nawadnianie w gospodarstwach rolnych?

Organizator: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Nabór: 21.02.2020 ? 20.07.2020 r.

Dla kogo dedykowany: rolnicy

Przeznaczenie środków: realizacja inwestycji w nawodnieniu gospodarstw

Teren: cała Polska

Warunki: do 100 tys. zł; minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych: 15 tys. zł; finansowane do 60% kosztów kwalifikowanych; zaliczka do 50% przyznanej pomocy

Więcej:https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.html

INSTRUMENTY ZWROTNE

?Pożyczki na start i rozwój mikro, małych i średnich firm?

Organizator: Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach; Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica; Lubelska Fundacja Rozwoju; Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości; Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o

Dla kogo dedykowany: mikro małe średnie przedsiębiorstwa

Przeznaczenie środków: inwestycje na wczesnym etapie funkcjonowania jak i na późniejszym etapie działalności na rynku na terenie województwa świętokrzyskiego; cel -wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych

Teren: województwo świętokrzyskie

Warunki: do 1 mln zł; okres spłaty do 60 miesięcy; karencja 6 miesięcy; bez wymaganego wkładu własnego; oprocentowanie do 1.58% w skali roku; brak prowizji i innych opłat za udzielenie pożyczki

Więcej: m.in. na: http://www.frrp.pl/index1.php?go=aktualnosci&id=116;

?Poręczenia?

Organizator: Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A., Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

Dla kogo dedykowany: mikro małe średnie firmy

Teren: przede wszystkim obszar województwa wielkopolskiego

Warunki finansowe (zależne od konkretnego podmiotu): np. poręczenie do kwoty 1 mln zł; zabezpieczenie do 70% wartości kredytu (pożyczki)

Więcej: m.in. na: https://www.fundusz.gostyn.pl/; http://polfund.com.pl/

Zachęcamy do skorzystania z naszych kompleksowych usług. Pomożemy w pozyskaniu  środków finansowych. 

 

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta