Aktualności / Aktualności

Konkursów i dotacji w 2020 roku nie zabraknie.

w Aktualności    31.12.2019

Tylko w zatwierdzonym pod koniec listopada programie operacyjnym ?Inteligentny rozwój? na przedsiębiorców czekają 3 mld zł, a pieniędzy będzie jeszcze więcej. Są też nowe granty dla spółek działających w Polsce Wschodniej.

   
Najwięcej pieniędzy ? 1,4 mld zł ? przeznaczono na pięć konkursów organizowanych w ramach III osi Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Bloomberg
Wprawdzie obecna perspektywa środków unijnych się kończy, ale konkursów i dotacji w 2020 roku nie zabraknie.

Tylko w zatwierdzonym pod koniec listopada programie operacyjnym ?Inteligentny rozwój? na przedsiębiorców czekają 3 mld zł, a pieniędzy będzie jeszcze więcej. Są też nowe granty dla spółek działających w Polsce Wschodniej.

Wśród 13 zaplanowanych konkursów na przyszły rok są również te, które cieszyły się dotychczas największym zainteresowaniem. Szybka ścieżka, Badania na rynek i programy sektorowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Będą też kontynuowane trzy nabory w konkursach ogłoszonych pod koniec tego roku oraz dziesięć już rozpoczętych, których zakończenie zaplanowane jest na lata 2020 i 2021.

Do połowy marca przyszłego roku kontynuowany będzie nabór wniosków na realizację dużych przedsięwzięć B+R ważnych dla rozwoju poszczególnych branż. Do końca marca na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. W styczniu rozpoczną się też nabory wniosków w ramach konkursu, który zostanie ogłoszony 19 grudnia, w poddziałaniu Wsparcie przedsiębiorstw w przygotowaniu do udziału w programach europejskich ?Granty na eurogranty?. Pieniądze można pozyskać na zwiększenie innowacyjności i umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorców z sektora MŚP, a wnioski będzie można składać ponad rok ? do 14 stycznia 2021 r.

Komisja Europejska na początku roku przedłużyła do 2022 r. zasady dotyczące pomocy publicznej. Konkursy będą więc mogły być organizowane nawet dwa lata dłużej, niż pierwotnie przewidywano, a to oznacza możliwość lepszego wykorzystania pieniędzy.

POIR DLA MAŁYCH I DUŻYCH

Najwięcej pieniędzy ? 1,4 mld zł ?przeznaczono na pięć konkursów organizowanych w ramach III osi Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Trzy nabory będą ogłoszone w poddziałaniu Badania na rynek, w którym z puli 550 mln zł 150 mln zł zostanie przeznaczonych dla firm działających w średnich miastach, a 50 mln zł na projekty, które ułatwią życie osobom z niepełnosprawnościami. Jeden konkurs zostanie ogłoszony w poddziałaniu Kredyt na innowacje technologiczne i jeden w ramach Wsparcia MŚP w promocji marek produktowych ? Go to Brand, którego celem jest sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych.

W ramach I osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R planowane są trzy konkursy o wartości 1,25 mld zł. Uruchomione będą w poddziałaniu na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Dwa z nich przeznaczone są dla firm z sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw i konsorcjów. W trzecim będą mogły wziąć udział małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające certyfikaty Seal of Excellence, przyznawane wysoko cenionym projektom składanym w ramach programu Horyzont 2020, które zdobyły wprawdzie punkty wymagane do uzyskania dofinansowania, ale nie uzyskały go ze względu na ograniczony budżet.

W II osi priorytetowej ? Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I ? również zostaną przeprowadzone trzy konkursy, na które przeznaczono 375 mln zł. Nabory będą ogłoszone na wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych oraz w działaniu Design dla przedsiębiorców ? na realizację programu Dostępność+, który przeznaczony jest dla małych i średnich firm z całego kraju spoza Polski Wschodniej.

Nowością są ?Granty na eurogranty? przeznaczone na zwiększanie innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP przez zwiększenie ich udziału w programach niefinansowanych z funduszy strukturalnych. Chodzi o pomoc w przygotowaniu projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Komisji Europejskiej. W szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE. Nabór wniosków będzie podzielony na rundy ? rozpocznie się 21 stycznia 2020 r., a zakończy się 12 stycznia 2021 r. Dokładne informacje zostaną podane 19 grudnia.W ramach IV osi priorytetowej ? Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego ? planowane są dwa konkursy. Ile na nie zostanie przeznaczonych pieniędzy, jeszcze nie wiadomo, ale wiadomo, że finansowanie będzie przeznaczone na projekty aplikacyjne oraz rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

OBIECUJĄCA POLSKA WSCHODNIA

Wsparcie na innowacyjne produkty będą mogły otrzymać również małe i średnie firmy, które inwestują na terenie jednego z pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z programu Polska Wschodnia przeznaczono dla nich 400 mln zł. To nie dużo, ale 900 mln zł pozostało jeszcze z konkurów ogłoszonych w tym roku, na które pierwotnie przeznaczono 1,375 mld zł.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, podkreśla, że są pieniądze na rozwój produktów sieciowych, łączących pod wspólną marką działalność kilku podmiotów, np. w branży turystycznej, na tworzenie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych i innowacyjne wzornictwo. Na wsparcie mogą też liczyć firmy planujące wejście na rynki zagraniczne.

Cały czas trwa jeszcze nabór wniosków w konkursie o dotację dla startupów w działających od stycznia. Na sześciu Platformach Startowych mogą zgłaszać się ze swoimi pomysłami kandydaci planujący innowacyjny biznes. Szansę na dofinansowanie miało mieć 1,3 tys. firm. Dotychczas ? jak podał resort ? ze wsparcia skorzystało ok. 1,1 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a ich dofinansowanie pozwoli na wdrożenie ponad 1 tys. innowacji i stworzenie blisko 1,2 tys. nowych miejsc pracy. Autorzy najbardziej obiecujących pomysłów mogli i mogą liczyć na pomoc ekspertów.

W przyszłym roku startupy będą mogły starać się o dofinansowanie dalszego rozwoju i pierwszą sprzedaż ? maksymalnie nawet do 1 mln złotych. Rozpoczęty w 2019 r. nabór wniosków będzie trwał w podziale na rundy do końca 2021 r. Ma to ? jak podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak ? pozwolić na wyrównanie szans w skorzystaniu z dotacji wszystkim startupom z sukcesem kończących inkubację w Platformach Startowych.

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta