Aktualności / Blog

NABORY KWIECIEŃ-LIPIEC 2020

w Blog    30.03.2020

DOTACJE dla przedsiębiorców kwiecień-lipiec 2020

Samozatrudnienie i przedsiębiorczość (wielkopolska)

 • cel: wsparcie dla osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą; w tym m.in.: diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (obowiązkowy element rekrutacji); szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej; dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej; wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych); pomostowe wsparcie finansowe.

 • wysokość wsparcia: 95% kosztów kwalifikowanych przy minimalnej wartości projektu 50.000 zł

 • nabór: 30.04-8.05 br.

 • więcej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pVnabory/631-samozatrudnienie-iprzedsiebiorczo sc- I / Internacjonalizacja MŚP

 • cel: kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji; przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

 • wysokość wsparcia: do 85% kosztów kwalifikowanych, maksymalna wysokość dofinansowania do 550 tys. lub 800 tys. zł

 • nabór: 7.04-4.05 br więcej : https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacjamsp#dokumenty

Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (podlaskie)

 • cel: wsparciem w ramach konkursu mogą zostać objęte przedsiębiorstwa z sektora MSP na realizację specjalistycznych usług doradczych ujętych w Katalogu usług – wysokość wsparcia: do 85% kosztów kwalifikowanych, do 50 tys. na jedną usługę doradczą

 • nabór: I runda lipiec 2020 więcej : http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/14-promocjaprzedsiebiorczosci-oraz-podniesienie-atrakcyjnosci-inwestycyjnej-wojewodztwach141 -promocja-przedsiebiorczo sci-oraz-podnie sienie- atrakcyjno sci-inwestycyjnej wojewodztwa-8/#Na co i kto może składać wnioski?

Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

 • cel: Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu przedsiębiorstwa typu startup dotacja na początkową działalność firmy. Etap ten obejmuje wsparcie związane z wejściem produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizację modelu biznesowego. Opracowanego i przetestowanego w ramach Platformy startowej, obejmującego m.in. zidentyfikowany problem/potrzebę rynkową, segmenty klientów, tworzenie wartości produktu dla klienta, kanały dystrybucji, strumienie przychodów, strukturę kosztów, wskaźniki.

 • wysokość wsparcia: minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 50 000,00 zł.

maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 000 000,00 zł., maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych

 • nabór: 31.07.2019-30.09.2019; najbliższa runda 1.04.-31.05 więcej: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-start-upow-wpolsce-wschodniej#dokumenty

Go to brand – EXPO 2020

 • cel: Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności udzielenie wsparcia mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom (MSP) uczestniczącym w programie promocji wskazanym przez PARP w związku z zamiarem uczestnictwa w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju

 • wysokość wsparcia: do 85% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 425 670 zł, całkowity koszt projektu do I mln zł

 • nabór: 3.03-14.05

 • więcej: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand-expo-2020 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej (łódzkie)

 • cel: j.w.

 • wysokość wsparcia: 23 050,00 zł.

 • nabór: 6.04 ? 6.05 br.

 • więcej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/83-wsparcie-przedsiebiorczosci-833wsparcie-przedsiebiorczosci-w-formach-bezzwrotnych-zit-y

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta