Aktualności / Blog

NABORY KWIECIEŃ-LIPIEC 2020

w Blog    30.03.2020

DOTACJE dla przedsiębiorców kwiecień-lipiec 2020

Samozatrudnienie i przedsiębiorczość (wielkopolska)

 • cel: wsparcie dla osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą; w tym m.in.: diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (obowiązkowy element rekrutacji); szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej; dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej; wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych); pomostowe wsparcie finansowe.

 • wysokość wsparcia: 95% kosztów kwalifikowanych przy minimalnej wartości projektu 50.000 zł

 • nabór: 30.04-8.05 br.

 • więcej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pVnabory/631-samozatrudnienie-iprzedsiebiorczo sc- I / Internacjonalizacja MŚP

 • cel: kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji; przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

 • wysokość wsparcia: do 85% kosztów kwalifikowanych, maksymalna wysokość dofinansowania do 550 tys. lub 800 tys. zł

 • nabór: 7.04-4.05 br więcej : https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacjamsp#dokumenty

Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (podlaskie)

 • cel: wsparciem w ramach konkursu mogą zostać objęte przedsiębiorstwa z sektora MSP na realizację specjalistycznych usług doradczych ujętych w Katalogu usług – wysokość wsparcia: do 85% kosztów kwalifikowanych, do 50 tys. na jedną usługę doradczą

 • nabór: I runda lipiec 2020 więcej : http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/14-promocjaprzedsiebiorczosci-oraz-podniesienie-atrakcyjnosci-inwestycyjnej-wojewodztwach141 -promocja-przedsiebiorczo sci-oraz-podnie sienie- atrakcyjno sci-inwestycyjnej wojewodztwa-8/#Na co i kto może składać wnioski?

Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

 • cel: Wsparcie polegać będzie na dofinansowaniu przedsiębiorstwa typu startup dotacja na początkową działalność firmy. Etap ten obejmuje wsparcie związane z wejściem produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizację modelu biznesowego. Opracowanego i przetestowanego w ramach Platformy startowej, obejmującego m.in. zidentyfikowany problem/potrzebę rynkową, segmenty klientów, tworzenie wartości produktu dla klienta, kanały dystrybucji, strumienie przychodów, strukturę kosztów, wskaźniki.

 • wysokość wsparcia: minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 50 000,00 zł.

maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 000 000,00 zł., maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych

 • nabór: 31.07.2019-30.09.2019; najbliższa runda 1.04.-31.05 więcej: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-start-upow-wpolsce-wschodniej#dokumenty

Go to brand – EXPO 2020

 • cel: Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania określonych w SZOOP. Do celów tych należy w szczególności udzielenie wsparcia mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom (MSP) uczestniczącym w programie promocji wskazanym przez PARP w związku z zamiarem uczestnictwa w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju

 • wysokość wsparcia: do 85% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 425 670 zł, całkowity koszt projektu do I mln zł

 • nabór: 3.03-14.05

 • więcej: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand-expo-2020 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej (łódzkie)

 • cel: j.w.

 • wysokość wsparcia: 23 050,00 zł.

 • nabór: 6.04 ? 6.05 br.

 • więcej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/83-wsparcie-przedsiebiorczosci-833wsparcie-przedsiebiorczosci-w-formach-bezzwrotnych-zit-y

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta