Aktualności / Blog

Nowe Wsparcie dla Rolników

w Blog    16.09.2019

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wychodząc naprzeciw potrzebom polskich rolników uruchomił możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Beneficjentami programu są rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne, które realizują przedsięwzięcia rozwijające obszary wiejskie poprzez działania innowacyjne lub rozwojowe, w zakresie np. produkcji, hodowli czy przetwórstwa. Preferencyjne oprocentowanie na poziomie 2,87% w skali roku, sześcioletni okres spłaty, możliwość spłaty miesięcznej lub kwartalnej pozwolą pomóc we wzroście potencjału gospodarstw rodzinnych. Z dotychczasowych badań wynika, że korzystanie z kapitału obcego i prawidłowo zaciągnięte pożyczki, zwłaszcza długoterminowe, pozytywnie wpływają na wyniki produkcyjne, dochody oraz efektywność działalności gospodarstw rolnych.
W tym roku na ten cel zaplanowana jest kwota 10 mln zł. Wnioski można składać w dowolnym oddziale terenowym KOWR. Rozpatrzenie wniosku będzie odbywać się w centrali przez zespoły ekspertów w trybie naboru ciągłego do wyczerpania alokacji.
Pożyczkobiorca:
Gospodarstwo rodzinne prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz w którym łączna powierzchnia uzytków rolnych nie większa niż 300 ha.
Kwota pożyczki – max 500 tyś. (do 80% kosztów przedsięwzięcia).
Oprocentowanie -2,87% w skali roku
Prowizja -1% od kwoty udzielonej pożyczki
Okres kredytowania – 6 lat
Zabezpieczenie
– weksel in blanco
– pełnomocnictwa do dysponowania środkami z rachunku bankowego wnioskodawcy
– hipoteka na pierwszym miejscu
– zobowiązanie do ustanowienia hipoteki na nieruchomości nabywanej
– gwarancja bankowa
– poręczenie wekslowe
– przewłaszczenia na zabezpieczenie
– zastaw rejestrowy
– cesja wierzytelności
Firma „Dot24.eu” Sp. z o. o.
Anna Wiśniewska
Starszy Doradca ds. Funduszy i Dotacji

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta