Aktualności

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się z naborami, zarówno z tymi, której są już otwarte, jak również ze startującymi w najbliższej przyszłości. Ze środków finansowych mogą skorzystać konsumenci, osoby prowadzące działalność gospodarczą, start-upy, rolnicy, a więc w zasadzie każdy, kto poszukuje kapitału na zrealizowanie swojego projektu. Programy aktualnie dotyczą przede wszystkim realizacji celów związanych z czystym środowiskiem […]

w Blog    10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia zakładki audyt na naszej stronie internetowej. Stworzony przez nas inteligentny system po podaniu kilku newralgicznych informacji dopasuje automatycznie najlepszą możliwą dotację, spełniającą Państwa potrzeby. Poniżej przedstawiamy wybrane instrumenty bezzwrotne. To tylko niewielka cześć dotacji, które znajdują się w naszej ofercie.   Platformy Startowe. Z naboru do Platform Startowych mogą skorzystać te osoby, […]

w Blog    01.08.2022

ŚRODKI FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA USŁUGI ROZWOJOWE, SZKOLENIOWE I DORADCZE

Z uwagi na postępującą specjalizację działalności gospodarczej, jej umiędzynarodowienie, konieczność wdrażania innowacyjnych rozwiązań i skomplikowane przepisy prawne umożliwiono przedsiębiorcom nabycie nowych kwalifikacji lub uzupełnienie już posiadanych umiejętności. Przedstawiamy krótkie zestawienie zawierające podstawowe informację o udostępnionych środkach na usługi rozwojowe, doradcze i szkoleniowe .

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą, jeśli dany program Państwa zainteresował. Sporządzimy odpowiednią dokumentację, aby mogli Państwo otrzymać konkretne środki finansowe.

Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie”

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest podniesienie wiedzy z zakresu zagranicznych zamówień publicznych przez przedsiębiorców działających w sektorze MŚP. Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze szkoleń oraz indywidualnego doradztwa, aby nabyć wiedzę, w jaki sposób szukać przetargów i wziąć w nich udział. Wnioski o udział w szkoleniu można składać do 14 maja 2023 r.

„Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie” to nie jedyny konkurs organizowany dla przedsiębiorców w zakresie szkoleń z dziedziny zamówień publicznych. Warto zainteresować się również innymi projektami takimi jak: „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich” (nabór do 30 września 2023 r.) oraz „Krajowe zamówienia publiczne” (nabór do końca 2022 r.). Najczęściej wymaga się, aby beneficjent wniósł wkład własny w wysokości 10% wydatków kwalifikowanych projektu. Za wymienione projekty odpowiada PARP, współdziałając z podmiotami (operatorami) zewnętrznymi.

Sukcesja w firmach rodzinnych – oferta dla przedsiębiorców”

Projekt jest kierowany do firm rodzinnych, działających w sektorze MŚP, które wymagają zdiagnozowania. Za firmę rodzinną uznaje się przedsiębiorstwa prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej jeden z nich ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem lub takie przedsiębiorstwa, w których członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe.

Pozyskane środki można przeznaczyć na profesjonalne usługi doradcze, polegające na ocenie szans i zagrożeń w zakresie działalności firmy, opierające się na wsparciu prawnym, finansowym oraz organizacyjnym w zakresie sukcesji i towarzyszących jej innych przekształceń (np. formy prawnej). Nabór trwa maksymalnie do 30 czerwca 2023 roku. Data końcowa naboru jest zależna od danego operatora, który jest odpowiedzialny wspólnie z PARP za projekt. Od przedsiębiorcy wymaga się, aby wniósł wkład własny w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych projektu (ok. 2100-2200 zł).

Platformy startowe”

Z naboru mogą skorzystać te osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą na obszarze Polski Wschodniej i ponadto mają pomysł na innowacyjny produkt lub usługę.

Celem platform startowych jest rozwój innowacyjnego produktu lub usługi. Pozyskane dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na: stworzenie podstaw przedsiębiorstwa, na specjalistyczne usługi dostosowane do produktu oraz branży, obsługę księgową, podatkową lub prawną, powierzchnię biurową dla startupu.

Nabór do platform startowych trwa do 31 października 2022 roku. Wnioskujący może starać się maksymalnie o wsparcie w wysokości 1 mln zł w ramach drugiego etapu, tj. Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”, o ile pozytywnie zakończy swój udział w „Platformach startowych” (zaliczy tzw. okres inkubacji). Te środki można przeznaczyć wdrożenie swojego projektu i wypuszczenie produktu (usługi) na rynek krajowy lub zagraniczny.

Erazmus dla młodych przedsiębiorców”

W naborze wziąć udział może początkujący przedsiębiorca, który ma w planach założenie własnej działalności gospodarczej lub rozpoczął już taką działalność w ciągu trzech ostatnich lat.

Głównym celem programu jest stworzenie możliwości uczenia się od doświadczonych specjalistów ze świata biznesu lub osób prowadzących własną działalność gospodarczą za granicą. Dzięki inicjatywie „Erazmus dla młodych przedsiębiorców” można nawiązać kontakty, które zaprocentują w przyszłości, a także rozwinąć umiejętności językowe. Przedsiębiorca (obecny lub przyszły) może zapoznać się z listą zagranicznych podmiotów uczestniczących w projekcie, co oznacza, że sam może wybrać u jakiego przedsiębiorcy działającego poza Polską chciałby się podkształcać. Następnie strony projektu, w tym PARP, wspólnie sporządzają plan pobytu, który jest finansowany z otrzymanej przez beneficjenta pomocy.

Każdy beneficjent może otrzymać do 6600 euro. Inaczej tę kwestię ujmując, comiesięczne wsparcie wynosi od 530 euro do 1100 euro. Niemniej jednak wysokość pomocy zależy od konkretnego kraju, gdzie wiedzę nabywać będzie wnioskujący o wsparcie. Nabór jest już aktywny i trwa do 31 stycznia 2023 roku. Nie wymaga się wkładu własnego.

Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców”

Inicjatywa kierowana jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zamierzają przeszkolić pracowników i ponadto działają w branży: budowlanej, finansowej, turystycznej, IT, mody, innowacyjnych tekstyliów, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej lub motoryzacyjnej z uwzględnieniem elektromobilności.

Nadrzędnym celem programu jest wzrost kompetencji pracowników wskutek skorzystania z usług szkoleniowych, doradczych lub oferty studiów ponadyplomowych. Tematyka usług z zakresu udoskonalania zawodowego jest różnicowana i dostosowana do danej branży. Przykładowo, zaproponowano następujące kursy: betoniarz – zbrojarz (budownictwo), programowanie (IT), pilot wycieczek (turystyka), lakiernik (motoryzacja z uwzględnieniem elektromobilności).

Krótko odnośnie kwestii praktycznych. Przedsiębiorca zgłasza swoje potrzeby, dostarczając odpowiednie dokumenty do lokalnego operatora wybranego przez PARP. Jeśli podmiot zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie, to następnie poszukuje się dla niego konkretnej usługi rozwojowej za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. Wymaga się od beneficjenta wniesienie 20% wkładu własnego. Pozostała cześć usług rozwojowych jest dofinansowywana. Nabory trwają maksymalnie do 31 sierpnia 2023 roku. Ostateczny termin zakończenia naboru jest zależny od sektora, w którym działa przedsiębiorca.

 ,,reSTART zmiany, które budują’’

Program jest kierowany do przedsiębiorców działających w sektorze MŚP, którzy ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą po jej wcześniejszym zamknięciu.

Pozyskane środki można wykorzystać na szkolenia związane głównie z ustaleniem przyczyn wcześniejszego niepowodzenia w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz rozwojem obecnie prowadzonej aktywności. Są to zajęcia m.in. z zakresu prawa, finansów, zarządzania, marketingu, w tym szkolenia indywidualne. Nabór ma charakter ciągły i trwa do 30 czerwca 2023 r.

Podobne zasady przyjęto w przedsięwzięciu: „Akademia pozytywnej zmiany” do którego nabór odbywa się również w systemie ciągłym. Data końcowa naboru: 31 grudzień 2022 r. Co najważniejsze, to że wsparcie pokrywa do 100% wydatków kwalifikowanych. Kolejną tego typu inicjatywą jest projekt „Drugi start – pewny sukces” do którego nabór trwa do 30 czerwca 2023 r.

w Blog    07.06.2022

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta