Aktualności / Blog

Dodatkowe formy wsparcia przy zatrudnianiu osób do 30. roku życia

w Blog    20.11.2015

Dodatkowe formy  wsparcia przy zatrudnianiu osób do 30. roku życia
Jeśli przyjmiesz na staż lub zatrudnisz osobę bezrobotną do 30. roku życia, która otrzymała od starosty bon stażowy lub zatrudnieniowy, możesz liczyć na dodatkowe wsparcie .
Bon stażowy
Pracodawca, który na okres 6 miesięcy przyjmie na staż osobę bezrobotną, a później zatrudni ją na okres kolejnych 6 miesięcy, po jego zakończeniu otrzyma premię w wysokości 1 513,50 zł. Premia wypłacana jest na wniosek pracodawcy.
Staż organizowany w ramach przyznanego bonu realizowany jest na tych samych zasadach, co zwykły staż.
Bon zatrudnieniowy
Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawartej między starostą a pracodawcą, w ramach której:
pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy;
starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy w wysokości 100 proc. kwoty zasiłku;
pracodawca zobowiązany jest po zakończeniu okresu refundacji do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez 6 miesięcy.
W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy, zwraca on:
kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub
kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie 6 miesięcy po zakończeniu stażu.

KATEgorie

ostatnie posty

Popularne tagi

Call Now ButtonZadzwoń do konsultanta