Aktualności / Blog

Dofinansowanie dla samorządów z woj. zachodniopomorskiego w 2016r………

w Blog    24.03.2016

DOFINANSOWANIE DLA SAMORZĄDÓW  z woj. zachodniopomorskiego w 2016r………

Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

Trwa do  29.04.2016

Kto może składać wnioski?

? jednostki samorządu terytorialnego ,

? jednostki organizacyjnym  posiadającym osobowość prawną,

? związki ,

? podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi.

Poziom dofinansowania

? 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów realizujących działania zwiększające atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych, polegające na:

? poszerzeniu istniejącej strefy inwestycyjnej, poprzez przyłączenie przylegających do niej działek, np. terenów typu ?greenfield?, z zastrzeżeniem, że w ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się tworzenia nowych stref inwestycyjnych typu ?greenfield?,

? zwiększeniu atrakcyjności strefy w istniejących granicach,

? tworzeniu nowych stref inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych, pokolejowych, powojskowych i popegeerowskich, z zastrzeżeniem, że obszary obejmowane strefą nie są terenami typu ?greenfileld?.

2. Wspierane będą przedsięwzięcia polegające na:

? prowadzeniu prac studyjno -koncepcyjnych, badań geotechnicznych,

? kompleksowym wyposażeniu w media,

? modernizacji i rozbudowie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej,

? uzupełnieniu elementów infrastruktury lub modernizacji istniejących (w tym wspólnej infrastruktury przeznaczonej dla wszystkich przedsiębiorców, którzy funkcjonować będą na terenie strefy),

? adaptacji budynków na cele planowanej działalności gospodarczej służącej więcej niż jednemu przedsiębiorcy.

3. Przewiduje się również możliwość realizacji projektu w formule ?zaprojektuj i wybuduj?.

KATEgorie

ostatnie posty

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Środki na podstawową opiekę zdrowotną

Cel naboru: Celem programu ...

21.02.2022

Środki Dla Start-up

Jeśli szukasz środków na ...

04.11.2021

Popularne tagi

Zadzwoń do konsultanta