Aktualności / Blog

Dofinansowanie dla samorządów z woj. zachodniopomorskiego w 2016r………

w Blog    24.03.2016

DOFINANSOWANIE DLA SAMORZĄDÓW  z woj. zachodniopomorskiego w 2016r………

Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

Trwa do  29.04.2016

Kto może składać wnioski?

? jednostki samorządu terytorialnego ,

? jednostki organizacyjnym  posiadającym osobowość prawną,

? związki ,

? podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi.

Poziom dofinansowania

? 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów realizujących działania zwiększające atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych, polegające na:

? poszerzeniu istniejącej strefy inwestycyjnej, poprzez przyłączenie przylegających do niej działek, np. terenów typu ?greenfield?, z zastrzeżeniem, że w ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się tworzenia nowych stref inwestycyjnych typu ?greenfield?,

? zwiększeniu atrakcyjności strefy w istniejących granicach,

? tworzeniu nowych stref inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych, pokolejowych, powojskowych i popegeerowskich, z zastrzeżeniem, że obszary obejmowane strefą nie są terenami typu ?greenfileld?.

2. Wspierane będą przedsięwzięcia polegające na:

? prowadzeniu prac studyjno -koncepcyjnych, badań geotechnicznych,

? kompleksowym wyposażeniu w media,

? modernizacji i rozbudowie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej,

? uzupełnieniu elementów infrastruktury lub modernizacji istniejących (w tym wspólnej infrastruktury przeznaczonej dla wszystkich przedsiębiorców, którzy funkcjonować będą na terenie strefy),

? adaptacji budynków na cele planowanej działalności gospodarczej służącej więcej niż jednemu przedsiębiorcy.

3. Przewiduje się również możliwość realizacji projektu w formule ?zaprojektuj i wybuduj?.

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta