Aktualności / Blog

DOTACJE DLA MŚP !! CAŁA POLSKA !! SZYBKA ŚCIEŻKA na BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE

w Blog    05.05.2017

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: wyłącznie MSP,

zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

POIR 1.1 MSP ? Szybka Ścieżka
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój .

Minimalna wartość projektu wynosi

2 000 000 PLN,

poziom dofinansowania do 80% wydatków.

Koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1.1 POIR :

KOSZTY BEZPOŚREDNIE :

 • wynagrodzenia,
 • podwykonawstwo,
 •  koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • koszty budynków i gruntów
 • materiały, np. surowce,półprodukty,
 • odczynniki
 • sprzęt laboratoryjny
 • koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej
 • koszty promocji projektu(publikacje,
 • koszt strony internetowej itp. ?bez kosztów delegacji,
 • koszt audytu zewnętrznego

KOSZTY POŚREDNIE

 • Koszty wynajmu lub utrzymania budynków
 • Koszty administracyjne
 • Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia
 •  Koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.

 

PO SZCZEGÓŁY DZWOŃ DO DORADCÓW

 

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta