Aktualności / Blog

DOTACJE DLA MŚP !! CAŁA POLSKA !! SZYBKA ŚCIEŻKA na BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE

w Blog    05.05.2017

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: wyłącznie MSP,

zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

POIR 1.1 MSP ? Szybka Ścieżka
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój .

Minimalna wartość projektu wynosi

2 000 000 PLN,

poziom dofinansowania do 80% wydatków.

Koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1.1 POIR :

KOSZTY BEZPOŚREDNIE :

 • wynagrodzenia,
 • podwykonawstwo,
 •  koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • koszty budynków i gruntów
 • materiały, np. surowce,półprodukty,
 • odczynniki
 • sprzęt laboratoryjny
 • koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej
 • koszty promocji projektu(publikacje,
 • koszt strony internetowej itp. ?bez kosztów delegacji,
 • koszt audytu zewnętrznego

KOSZTY POŚREDNIE

 • Koszty wynajmu lub utrzymania budynków
 • Koszty administracyjne
 • Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia
 •  Koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.

 

PO SZCZEGÓŁY DZWOŃ DO DORADCÓW

 

KATEgorie

ostatnie posty

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Środki na podstawową opiekę zdrowotną

Cel naboru: Celem programu ...

21.02.2022

Środki Dla Start-up

Jeśli szukasz środków na ...

04.11.2021

Popularne tagi

Zadzwoń do konsultanta