Aktualności / Blog

Małopolska – REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH !

w Blog    09.06.2017

11.4 REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

Poziom dofinansowania:

Refundacja do 75%

? w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną

Wsparcie do 217 800 000 PLN

*   Typy inwestycji:

A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne

B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury

C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów

D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne

E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną

F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Typy projektów mogą być łączone.

Wydatki podlegające refundacji :

materiały i surowce

roboty budowlane

*

Termin przewidywany

4 kwartał 2017

 

 

KATEgorie

ostatnie posty

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Środki na podstawową opiekę zdrowotną

Cel naboru: Celem programu ...

21.02.2022

Środki Dla Start-up

Jeśli szukasz środków na ...

04.11.2021

Popularne tagi

Zadzwoń do konsultanta